Metsandus- ja aiandusala kutsemeistrivõistlus Luua Metsanduskoolis

http://www.innove.ee/et/kutseharidus/kutsemeistrivoistlused/kalender/2014