Mida teha, kui Sa ei osutunud valituks huvipakkuvas koolis ja erialal ning Sul puuduvad peagi algavaks õppeaastaks plaanid? Rajaleidja pakub Sulle mõningad võimalused, mida algaval õppeaastal teha.

 • Lisavastuvõtt. Nii mõneski koolis on septembris käimas lisavastuvõtud. Enamasti on tegemist kutsekoolidega ning erialadega, kuhu ei olnud esimesel korral loodetud arv sisseastujaid. Kindlasti tasub seda varianti kaaluda siis, kui endal on huvi nende erialade vastu. Seda, kas ja millistes koolides on lisavastuvõtud, tasub uurida koolide kodulehtedelt. Kutsekoolide kontaktid leiad Kutseharidus.ee lehelt ja kõrgkoolide kontaktid siit.
   
 • Talvine vastuvõtt. Paljudes kutse- ja kõrgkoolides toimub jaanuaris talvine vastuvõtt. Seda, kas ja millistes koolides on lisavastuvõtud, tasub uurida koolide kodulehtedelt. Enamasti on see info üleval novembri lõpuks, kuid siinkohal soovitame koolidega juba nüüd kontakteeruda ning uurida, millistele erialadel nad jaanuaris vastuvõtu korraldavad. Kutsekoolide kontaktid leiad Kutseharidus.ee lehelt ja kõrgkoolide kontaktid siit.
   
 • Ajateenistuskohustus. Noormehed peavad oma karjääriplaani sätitama ka ajateenistuse kohustuse läbimise. Võibolla on see just sobivaim aeg? Kogu informatsiooni ajateenistuskohustuse ja ka vastuvõtuaegade kohta leiad Kaitseressursside ameti kodulehelt.
   


 

 • Tööle. Alati on võimalus aasta mööda saata töömaailmaga tutvust tehes. Kuid tasub meeles pidada, et statistika näitab, et erialase hariduseta töötavad inimesed tavaliselt lihttöölistena - seega soovitame hiljemalt järgmine aasta kindlasti õpinguid jätkata. Rajaleidja töömaailma osast leiad vajaliku info, kuidas ja kust tööd otsida, kuidas tööle kandideerida ning kuidas töömaailmas hakkama saada.
   
 • Töötuna arvele võtmine, sh ravikindlustuse tagamine. Kui Sa oled vanem kui 19 (ravikindlustus kehtib kuni 19 saamise päevani) ning pole ühegi kooli nimekirjas, siis tasub teada, et kolm kuud pärast lõpetamist kaotab Sinu ravikindlustus kehtivuse. Kui Sa ei asu ka tööle (kindlasti lepinguga), siis ei tasu Sinu ravikindlustust ka tööandja. Sellisel juhul soovitame end Töötukassas arvele võtta, et tagada ravikindlustuse olemasolu. Samuti pakub töötukassa Sulle mitmeid võimalusi ja abi töö otsimisel, koolitustel, tööpraktikal jms.
 • Maailma avastama. Noortele on olemas mitmesuguseid pikemaid kui ka lühiajalisemaid programme ja projekte, mis võimaldavad saada välismaal õpirände kogemuse. Näiteks Euroopa vabatahtlik teenistus, lapsehoidjana töötamine, seljakotiga Austraalias (või mujal) rändamine, noorsoovahetuses osalemine vms. On olemas nii tasulisi kui ka enda finantseeringuid eeldavaid võimalusi. Enamasti vajavad need eelnevat ettevalmistuse aega Eestis. Kuid aasta on piisavalt pikka aeg ning miks mitte, kui nüüd alustada, siis aasta teises pooles juba minna? Vajaliku info leiad Rajaleidja Euroopa osast.
   
 • Vabatahtlik töö Eestis. Alati võib enda aega sisustada vabatahtliku tööd tehes, näiteks noorte-, sotsiaalkeskuses ja külaseltsis abistades või kodutute loomade varjupaigas loomade eest hoolitsedes. Võimalusi on mitmeid. Info vabatahtliku töö ja võimaluste kohta leiad Vabatahtliku töö infoväravast.
   
 • Järgmiseks sisseastumisperioodiks valmistumine. Kui Sa tead 100%, millisesse kooli ning erialale soovid edasi õppima pääseda, siis tasub enda kindlasti järgmiseks sisseastumisperioodiks ette valmistada. Seda saab teha paralleelselt koos eelnevalt nimetatud punktidega või ka iseseisvalt. Soovitame lugeda teemakohast kirjandust ning harjutada sisseastumiskatseteks. Mõningad koolid organiseerivad ka õppeaasta jooksul sisseastumiskursusi (näiteks Kunstiakadeemia). Alati on võimalik teemakohaseid kursusi läbida mõnes koolituskeskuses, rahvaülikoolis, täiendõppekeskuses vms. Või siis kursuste raames aasta jooksul õppida hoopis midagi muud. Muidugi peab arvestama, et kursused on enamasti tasulised.
   
 • Karjäärinõustajaga plaanide arutamine. Kindlasti soovitame enda võimalusi ja soove arutada karjäärinõustajaga, et neist punktidest leida sobivaim. Rajaleidja karjäärikeskuste teenus on kuni 26 aastastele noortele tasuta, soovitav on vaid aeg kokku leppida.

NB! Kõige tähtsam on säilitada rõõmus meel ja positiivne suhtumine. Ei ole olemas möödapääsmatuid olukordi - mitte midagi ei juhtu, kui sellel aastal ei õnnestunud huvipakkuvale erialale sisse saada, see võib õnnestuda järgmine aasta! Mujal maailmas on üsna levinud, et teadlikult võetakse aasta vabaks ning püütakse selle aasta jooksul välja mõelda, mida oma tulevikuga peale hakata!
 

Foto: Google Images

Rajaleidja 2013