Pea igal inimesel tuleb elus seista valikute ees – kus jätkata oma õpinguid. Olgu ta põhikoolilõpetaja, kes kaalub ametikooli ja gümnaasiumi vahel, või täiskasvanu, kes soovib oma teadmisi ja oskusi täiendada, et seeläbi paremaid töövõimalusi leida.

Tänapäeval ei määra ükski tehtud valik kogu tulevast tööelu; pidevalt muutuval tööturul ei saa enam eeldada, et endale sobivat eriala leides töötatakse sellel kuni pensionieani. Vajadus pidevalt juurde ja ümber õppida on muutumas enesestmõistetavaks. Nii lähevad paljud kutsehariduse omandanutest edasi rakenduskõrgkooli või ülikooli ning üha enam on neidki, kes pärast kõrgkooli lõpetamist jätkavad enesetäiendamist kutseõppeasutuses.

Kutseharidus sobib hästi neile, kellele meeldib õppida praktilisi erialasid. Sellise õppe käigus omandatud teadmistele ja oskustele on hiljem lihtsam tööturul rakendust leida kui vaid üldharidusega piirdudes. Kutseõppe arendamisel tehakse pidevalt koostööd tööandjate ja erialaliitudega, et kutseõppeasutuste lõpetanute oskused vastaksid tööturu vajadustele. Vähemalt pool kutseõppe mahust on seotud praktikaga, mis toimub nii õppeasutuse praktikabaasides kui reaalses töökeskkonnas.

Kutsehariduses pakutavate erialade valik on väga lai ulatudes tarkvara arendusest mööblirestaureerimiseni ja lapsehooldusest mehhatroonikani. Oma huvidele ja eelistustele sobiva eriala leiab pakutavate seast igaüks.

Igas Eesti maakonnas on vähemalt üks kutseõppeasutus, seega on kutseharidus kättesaadav õppijatele üle Eesti. Kui huvitavat eriala õpetatakse kodust kaugel asuvas koolis, siis on õpingute ajal võimalik elada kooli ühiselamus.

Paljude kutseõppeasutuste õppehooned, praktikabaasid ja ühiselamud on renoveeritud ning neis on loodud õppimiseks väga head ja kaasaegsed tingimused.

Esmases kutseõppes õppijatele laienevad õppetoetuste saamise võimalused. Keskhariduse baasil kutseõppes õppijad saavad vajadusel taotleda õppelaenu.

Kutseõppeasutuse lõpetamise järel võib jätkata õpinguid kõrghariduses. Aasta-aastalt on kasvanud nende noorte arv, kes asuvad pärast kutsehariduse omandamist edasi õppima.

Täiskasvanutele mõeldud tasuta täienduskoolituse võimalused kutseõppeasutustes on tänu ESFi vahenditest rahastatavale riiklikule koolitustellimusele oluliselt kasvanud. Kursuste nimekirja leiab hm.ee/tasutakursused.