Üks küsimus: Milline oli Sinu möödunud aasta kõige suurem tööalane õnnestumine?
Vastavad Epp Adler, Helen Uustalu, Riin Pallon, Silja Lilles-Sula ja Kristel Habicht.

• Epp Adler
MTÜ HeadEst tegevjuht

Enim olen rahul kahe projektiga. Esiteks, uue Põhjamaade õppimisvõimalusi tutvustava infoveebiga bjork.norden.ee. Sain sel korral rakendada varasemaid kogemusi teisiti ja mulle meeldib loodud veebi praktiline lähenemine teemale. Loodan, et ka kasutajad arvavad nii.
Teiseks olen väga uhke meie üha areneva projekti „Euroopa päevik: Sina otsustad!" üle. Sel õppeaastal on päevikut kasutanud rekordarv koole ja mul on väga hea meel näha, et nii õpetajad kui õpilased on päeviku omaks võtnud. See tähendab, et praktilised tarbimise, keskkonna ja tervisega seotud teemad jõuavad paremini õpilasteni.

 
 

• Helen Uustalu
Noorteportaal NIP projektijuht

Uute teadmiste, oskuste ja kogemuste omandamine internetipõhises infotöös on mööduva aasta märksõnad. Kevadel võtsin vastu uue väljakutse Noorteportaali NIP (nip.ee) näol, mille eesmärk on pakkuda noortele ajakohast lühiinfot oluliste teemade kohta töötamisest suheteni, otseteed vajalike internetilehtedeni, uudiseid ja pakkumisi, anonüümset nõustamist jpm. NIP-i statistikat jälgides on hea meel näha, et sellel aastal on portaali külastajate arv tõusnud, samuti on noored aktiivsemalt hakanud küsima portaali vahendusel erinevaid küsimusi. NIP-i kasutajatelt positiivset tagasisidet saades on rõõm suur ja võin öelda, et senine töö portaaliga on õnnestunud.• Riin Pallon
SA Raplamaa Info- ja Nõustamiskeskuse juhatuse liige

Minu viimase aasta on suuresti täitnud SA Raplamaa Info- ja Nõustamiskeskuse loomisega seotud tegevused ja see töö on lõpusirgele jõudmas.
Positiivset tagasisidet noortelt saime juba teist aastat korraldatava karjääri- ja ettevõtluspäevade „Miks Ma Mida teen!?” läbiviimise eest. Uudse üritusena korraldame koos Raplamaa Tervisedendusega huvitegevuse laata „Huvitreff“, kus noored tutvustavad teistele Raplamaa noortele oma lahedaid tegemisi. Sellest aastast jääb eredalt meelde Saksamaal toimunud noorsootöö- ja keelealane koolitus. Oli tegus aasta!

• Silja Lilles-Sula
Pärnu noorte infopunkti karjääriinfo spetsialist

Lõppev aasta on minu esimene aasta karjääriinfo spetsialistina. Suurimaks tööalaseks õnnestumiseks pean kahtlemata karjääriteenuseid pakkuvate toredate inimeste sõbraliku ringiga liitumist.
Igapäevatöö peale mõeldes tõstaksin ühe põnevaima ettevõtmise ja ka suurima õnnestumisena esile Pärnu Noorte Infoportaali (noored.parnu.ee) uuendamise ja arendamise. Enne mind oli tehtud suur ja tänuväärne töö ning jõutud infoportaali loomiseni – minu osaks ning tõsiseks väljakutseks sai portaali noortele lähemale viimine, värskendades selle väljanägemist ja sisu tuues sisse uusi rakendusi ning tõstes meie piirkonna noorte teadlikkust sellise kasuliku veebikoha olemasolust. Tänaseks võin tõdeda, et siinsed (kooli)noored teavad ja kasutavad Pärnu Noorte Infoportaali juba päris aktiivselt.


• Kristel Habicht
Tallinna Tehnikaülikooli karjääriteenistuse peaspetsialist

Hea alguse on saanud tööandjate kaasamine tudengitele suunatud karjääriseminaridele. Tööandjate uuringud on näidanud, et tudengite sotsiaalsed kompetentsid (sh enese tundmine, esitlemine) on nõrgad. Üleskutse tööandjate hulgas – anda oma panus tudengite ettevalmistamisse – sai personalijuhtide poolt palju positiivset vastukaja. Lisaks teoreetilistele teadmistele saavad tudengid praktilistes õpitubades osalemise võimaluse ja seeläbi ettekujutuse tööandjatest ja tööturu nõudmistest. See ettevõtmine on näidanud, et tuleb julgeda küsida ja nii võib avaneda suurepärane võimalus leida väga häid praktikuid, kelle esinemised äratavad tudengites suurt huvi.