Mõned üldhariduskoolid pakuvad oma õpilastele võimalust nädal või paar viibida mõne sõpruskooli juures välisriigis. Näiteks korraldavad süvakeeleõppega üldhariduskoolid oma õpilastele lühikesi keelepraktikareise välisriikidesse.

Klassi keelepraktika kestab tavaliselt 1–5 nädalat. Mõnel pool pakutakse parimatele õpilastele võimalust õppida ühe õppeaasta jooksul mõnes sõpruskoolis. Valdavalt toimub reis omafinantseerimisel, kuid välisriigis viibides elatakse tavaliselt kohalikus peres.

Lisaks aastasele õppele välisriigis on sul võimalus osaleda keelepraktika eesmärgil ka suvistes noortelaagrites ja rahvusvahelistes projektides. Arvesta, et keelelaagrid on üldjuhul tasulised.

Noorteühendus EstYES vahendab suhteliselt soodsa hinnaga vabatahtlike keelelaagreid. Laagrid toovad kokku erineva kultuuritaustaga inimesi, kes elavad koos ning teevad tööd, mis soodustab kohalikku arengut.

Evmar pakub keelelaagreid, mis toimuvad kaunites paikades nii Euroopas kui USA-s. Suvistes laagrites ühendatakse puhkus ja õppetöö ning vabaajaprogrammid võimaldavad kohalikke olusid tundma õppida.

Aktiivsetel ettevõtlusest huvitatud õpilastel on võimalik Junior Achievement Arengufondi (JAAF) kaudu osaleda ettevõtlushariduse messidel välisriikides. Igal aastal korraldab JAAF õpilasfirmade laatu ja kevadel selgitatakse võistlustel Eesti parim õpilasfirma, kes esindab Eestit Euroopa õpilasfirmade võistlusel. JAAF on loonud õpilasfirmade programmi, mille kohta oskab sulle kindlasti põhjalikumalt rääkida Sinu õpetaja. Täpsemat infot leiad JAAF kodulehelt. 

 Arvesta, et suvekoolidesse ja keelekursustele stipendiume praktiliselt ei ole.