Signe Reppo
Tartu Kutsehariduskeskus
karjääriplaneerimise osakonna juhataja

Kas oleme õigel teel?

Olles karjääriteemaga tihedalt seotud olnud juba üle viie aasta, olen end korduvalt leidnud mõttelt, kas käime ikka õiget rada. Kas on õigus neil, kes räägivad, et karjääriteema on vajalik ja see tuleb juba alates algkoolist õppeprogrammi lülitada, et noori tuleb juba maast madalast spetsialistide abiga suunata ning aidata neil leida see õige tee või piisab, nagu mõni ametnik leiab, vaid mõnest kutsenõustajast, kuna ülejäänu teevad ära õpetajad või leiab igaüks ise mingil hetkel oma tee. Sellel sügisel sain võimaluse arutada neid küsimusi nii Iirimaal kui Belgias.

Nõustamine Iirimaal

Leonardo da Vinci programmi raames toimunud lähetus Iirimaale sai teoks eesmärgiga leida uusi koostöövorme ning edendada seeläbi regionaalset koostööd ja arengut Eestis. Meie poolt osales kolm spetsialisti Võrumaa ja Tartu Kutsehariduskeskusest. Igal lähetataval olid omakorda enda valdkonda puudutavad eesmärgid. Vastuvõtvaks organisatsiooniks oli FAS – Iiri riiklik koolituse ja tööhõive organisatsioon. Programm ise oli üles ehitatud loengute, esitluste, õppekäikude ning kohtumistena.

Minu teemadeks olid karjäärinõustamise süsteem ja selle rakendamine ning koolist väljalangenutega tegelemise skeemid. Nõustamise olulisus kerkis päevakorrale päris paljude teemade puhul. Näiteks koolist väljalangenutega tegelemine oli üles ehitatud just peamiselt individuaalse nõustamise põhiselt. Igal noorel on Iirimaal oma nõustaja, kes tema arengut pidevalt jälgib ja vajadusel abistab. Vältimaks juhuslikke valikuid, külastab iga koolis õppiv õpilane reeglina ka karjäärinõustajat, et saada kinnitust või toetust oma plaanidele. Ka FAS-i juurde kuuluvates kohalikes tööhõiveametites toimiv nõustamissüsteem võimaldab iga kliendi arengut jälgida ning analüüsida.

Karjäärinõustamine ja e-õpe

Grundtvig 2 lähetus Belgiasse oli seotud täiskasvanute koolituse ja e-õppega. Marcinelle-nimelises linnas kohtunud Eesti, Soome, Belgia ja Hispaania spetsialistid puudutasid ka karjäärinõustamise teemat. Kõik osapooled leidsid, et inimesi on vaja õpetada ennast tundma ja õigeid valikuid tegema, selline lähenemine aitab hoida kokku nii raha kui aega. Karjääriteemalisi kursusi on seejuures võimalik teha ka e-õppena.

Tööd tuleb jätkata!

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi mina ise ei ole kahelnud karjäärinõustamise vajalikkuses, siis andis kuuldu ja nähtu veelkord kinnitust, et süsteemne karjääriplaneerimine on vajalik mitte ainult üksikisiku ja tema õnnestunud valikute jaoks, vaid kogu riigile tervikuna. Iseenda ja töömaailma hea tundmine ning oskus teha sobivaid valikuid aitavad kokku hoida riigi raha ning õiged inimesed õigetes kohtades teevad hea tulemusega tööd. Usun, et meie – karjäärispetsialistide – omavaheline sihikindel koostöö viib karjääriteenuste süsteemi uuele tasemele ka Eestis.

 

Ülevaade FAS programmist koolist väljalangenutele - mr Guss O`Connell FAS Koolituskeskus,
Mariann Saaliste ja Signe Reppo Tartu Kutsehariduskeskus

 


Soome kolleegid räägivad oma e-õppe võimalustest