MSN Messengeri (MSN) kasutamise idee sündis vajadusest pakkuda karjääriteenust klientidele üle kogu maa. Tegime sellega algust 2006. aasta jaanuaris.


Jesper Sølund Hansen, Aarhusi Ülikool 


Sune Agger, Studievalg Midt- og Vestjylland

MSN Messengeri eelised
Töös gümnaasiumiastme noortega – neid edasiste kõrgkooliõpingute valikul nõustades – avastasime, et enamik noori kasutab sõpradega suheldes MSNi. Lühike küsitlus meie poolt teenindavate koolide seas näitas, et umbes 90-95% õpilasi kasutab regulaarselt MSNi. See paistab olevat meie sihtrühmale suurepärane võimalus olla suhtlemise keskmes ja nö nähtaval. Seega oli pind MSNi kasutamiseks olemas, pidime vaid leidma õige tee noorteni.

Teine MSNi kasuks rääkiv asjaolu oli geograafiline aspekt: meie keskus, Studievalg Midt- og Vestjylland, teenindab suurt, kuid hõredalt asustatud piirkonda, mistõttu ei astu õpilased nõustamiskeskusesse just sageli sisse. MSN töövahendina aitab parandada nõustamisteenuse kättesaadavust maapiirkondades ning on samas ka hõlpsasti kasutatav.

Millest kõik alguse sai?
Meie keskuses oli vaid mõni inimene, kes oli varem MSNiga kokku puutunud. Et vähendada põlvkondade vahelist lõhet, mida mõned töötajad tajusid, hakkasime MSNis esialgu omavahel suhtlema. Pärast “katseaega” olime valmis kliendile – gümnaasiumiõpilasele – lähenema. Esimeseks väljakutseks oli tutvustada uut teenust ja anda juhiseid selle kasutamiseks. Et meie eelarve oli üsna kesine, levitasime koolidesse mõned postrid ja kasutasime õpilaste informeerimiseks ära oma karjäärinõustamistunde klassides. Raskusi valmistas asjaolu, et klient pidi kutsuma meid oma MSNi grupiga liituma.

Kolm ettevõtmisesse kaasatud keskust alustasid tööd – esialgu paar-kolm tundi ühel päeval nädalas. Peagi sai selgeks, et vajadus MSNi teenuse järgi kasvas ja kliendid esitasid hulganisti küsimusi. Kaks keskust pikendasid esimese 8 kuu jooksul tööaega pikemale ajale, praegu saab klient nõustajaga MSNi teel suhelda juba 3-4 päeval nädalas.

Noorte suhtluskeskkond
Eeldasime, et MSNist saab peamiselt hariduse ja tööturu alase info edastamise ja vahetamise koht. Aeg on aga näidanud, et MSNi teel saab üsnagi edukalt lahendada ka märksa keerukamaid probleeme: nii nõustajal kui ka kliendil on võimalus esitada rohkem küsimusi, nendele vastata ja neid kommeteerida. MSN on noorte suhtluskeskkond – seda näitab selgesti nende sõnakasutus ja eneseväljendusviis. Arvame, et noored tunnevad end MSNis suheldes kindlalt ja on suhtlemisele avatud.

Hinnangute järgi kasvab MSNi kasutamise tõttu ka meie sihtrühm, sest MSN on väga populaarne just poiste seas ja samuti mitte-taanlastest poiste seas – see osa noortest ei ole teenuste tarbijana eriti aktiivne.

MSNil kui nõustaja töövahendil on siiski ka puudusi: see nõuab lisatööjõudu, sest nõustaja peab olema MSNi kasutades keskuses arvuti taga. MSNiga koos saab kasutada ka veebikaamera ülekannet, nii on kliendil võimalus nõustajat ka näha ja vastupidi. Ükski keskus seda siiski veel rakendanud pole.

Studievalg Taanis


7 piirkondlikku keskust.
Rahastatud valitsuse poolt ega sõltu ühestki Taani haridusinstitutsioonist.
Studievalgi ülesandeks on tagada sõltumatu ja professionaalne karjääriteenus kodanikele, kes soovivad omandada kõrgharidust Taanis.
Peamine sihtrühm: gümnaasiumiõpilased ja õpingutes pausi teinud keskharidusega noored.
Jesper ja Sune käisid maikuus ACADEMIA õppevisiidil Eestis. Toimetuse märkus.