Marju Põld Saaremaa Noorte Infopunktist kasutas MSN Messengeri juba kolm aastat tagasi, kuid loobus sellest klientide vähesuse tõttu. Teenuse tarbimine hääbus tema arvates seetõttu, et noored vajavad karjäärinõustajaga siiski enne isiklikku kontakti (näiteks karjääriplaneerimise tunnis). Noor tahab teada, kellega ta suhtleb.

 

 

 


 

 

 

Pärnu Õppenõustamiskeskuses võeti MSN Messenger karjääriinfo jagamise töövahendina kasutusele selle aasta maikuus. Karjäärinõustaja Terje Jürivete sõnul on teenuse tarbijate hulk suurenenud just poiste näol, kes muidu ehk keskusesse tulemisel tagasihoidlikud on. Esialgu vastab üks keskuse töötaja päringutele üks kord nädalas 3 tundi järjest. Abivajajate arv paistab kasvavat.
 


Karjäärispesialiste küsitles Maria Ratassepp