MTÜ THINK viis Euroopa Sotsiaalfondi toel ellu projekti „Puuetega inimestele haridus kättesaadavamaks”, mille eesmärk oli parandada puuetega inimeste õppimisvõimalusi.

MTÜ THINK on loodud puuetega inimeste poolt ja puuetega inimestele. Selle nimi on lühend ingliskeelsetest sõnadest Towards Handicap Integration Negotiating Knowledge, mis lahtimõtestatult tähendab puuetega inimeste lõimimist tööturule ja neile sellekohase eelkoolituse võimaldamist.

Projekti raames korraldas THINK puuetega inimeste hariduse olukorra uurimiseks üle-eestilise haridusasutuste küsitluse. Ankeetidega koguti andmeid puuetega inimeste õppimisvõimaluste kohta, uuriti koolide pakutavaid tingimusi ja valmisolekut erivajadustega inimeste koolitamiseks. Koondatud ja töödeldud info pandi üles THINKi kodulehele (think.ee), kus saab andmeid sorteerida maakondade, erialade või koolide kaupa. Kodulehte uuendatakse tihti ja seal saab ka tasuta küsimusi esitada.

2011.–2012. aastal korraldati üle Eesti teabepäevi. Sihtrühma kuulusid eri maakondade erivajadustega noored ja töötud, kes viidi kokku nõustajate, koolitajate ja karjäärispetsialistidega.

THINKi kontoris Tallinnas aadressil Toompuiestee 10 võtavad abiotsijaid iga päev vastu kaks karjäärinõustajat. Nad vestlevad kliendiga, et selgitada välja tema tugevad küljed, teevad kutsesobivusteste, aitavad koostada ametlikke dokumente (CV jms), soovitavad koolitusi ja mitmesuguseid abivahendeid ning parima lahenduse leidmiseks suhtlevad vajaduse korral ise otse koolitusasutustega. Töö kliendiga toimub pikema aja vältel.

Puuetega inimeste karjäärinõustamise eripäradest on seni napilt räägitud ja siin on mitmeid tegureid, mis muudavad asja keerulisemaks. Üks näide on kas või abiotsija vanus – et puue on tihtipeale tekkinud hilisemas eas, mitte lapsepõlves, peab juba keskealine inimene tegema karjääris kannapöörde ja leidma endale uue rakenduse. Karjäärinõustajate ülesanne on aidata selgusele jõuda, milline uus eriala valida, kus seda õppida saaks, kas koolis on olemas erivajadust arvestavad tingimused ning ega seal kehti vanusepiirangut. Paljud erivajadusega inimesed suudavad väga edukalt õppida ja töötada. THINKi karjäärinõustajad on endale võtnud mõnevõrra keerukama ülesande, mis aga tegijaid ei heiduta.

Valgamaa erivajadustega inimeste karjääriõppepäeva osalised

THINKi koostöö maakondlike karjäärinõustajatega on hea, enamik neist tunneb elavat huvi ja osaleb karjääriõppepäevadel. SA Innove rahastatud projekt (01.02.2011–30.09.2012) „Puuetega inimestele haridus kättesaadavamaks” veenis tegijaid programmi jätkusuutlikkuses. Eesmärk on edukalt täidetud – Eestis on välja arendatud toimiv puuetega inimeste karjäärikeskus, mis korraldab edaspidigi maakondades karjääriõppekursusi ja nõustab kohapeal erivajadustega inimesi, samuti teeb keskus tihedat koostööd õppeasutustega, pakub karjäärinõustamist ning haldab koolitusinfo veebilehte. Käesoleva aasta suvel ilmus tänu sellele projektile raamat „THINK – mitte toetused, vaid õpingud ja töö”. Projektist on kasvanud välja MTÜga samanimeline erakool, kus loodame hakata peagi korraldama kursusi ja täienduskoolitusi.

Kristi Kallaste, MTÜ THINK koolitusjuht