FEDORA on Euroopa kõrgkoolides töötavaid nõustajaid ühendav assotsiatsioon (asutati 1988.a.), mis korraldab igal aastal suveülikooli, konverentsi või kongressi oma liikmetele ja teistele kõrgkoolide nõustajatele Euroopas.

2008.a. juunis toimus Hollandi ülikoolilinnas Leidenis suveülikool pealkirjaga „Erinevused ja identiteet Euroopa kõrghariduses – koostöös kaasamiseni“. Suveülikooli alateemad olid immigrantide nõustamise eripärad, düsleksia, koolist väljakukkumine ja selle ennetamine, erinevused karjääriteenustes, parimad näited erivajadustega üliõpilaste toetamisest, erivajadustega üliõpilaste tööotsimine, kultuuridevaheline hindamine ja testimine, vahetus- ja välisüliõpilaste sisseelamis- ja muud probleemid, karjääri- ja nõustamiskeskuste loomine ning juhtimine. Eestist osalesid suveülikoolis Marika Kivik (TTÜ psühholoog) ja Mirjam Lindpere (TTÜ karjäärinõustaja).

Fedora asutaja ja esimene president Tony Raban rõhutas oma avakõnes, et elementaarsed nõustamisteenused, mis peaksid olema kõikidele üliõpilastele kättesaadavad, on:
• sisseastumisele eelnev nõustamine (eriala valik, sisseastumisega seotud info jne);
• õpinõustamine;
• nõustamine isikliku heaolu teemal (finantsid jne);
• psühholoogiline nõustamine;
• karjäärinõustamine;
• nõustamine praktika- ja töökoha otsingutel.

Bud Bickes ja Dorianne van Schaik’i (Rotterdam, Holland) juhendasid huvitavat töörühma karjääriõpetuse kursuse teemal. Rotterdami Erasmuse Ülikooli karjääriteenistus pakub oma vähemusrahvustest pärit magistrandidele või äsja lõpetanutele spetsiaalset karjäärikursust, mille raames üliõpilased saavad õppida tööd otsima ja ennast tööandjatele edukalt tutvustama. Kursuse raames käsitletakse seda, mida mitmekultuurilisus üliõpilasele juurde annab, kuidas teha eneseanalüüsi, kuidas kirjutada CV-d ja kaaskirja, kuidas toimub tööotsimine, milliseid võrgustikke kasutada, kuidas võtta potentsiaalse tööandjaga telefonitsi ühendust, kuidas ennast esitleda, milliseid teste ja hindamiskeskusi värbajad kasutavad ning tehakse ka videotreening tööintervjuu simulatsiooniga. Sellises grupis on 6-10 inimest, koos käiakse 8 korda, à 3 tundi, puudumine on lubatud vaid koolieksami või tööintervjuul osalemise tõttu. Kursus on üliõpilaste hulgas väga populaarne.

Belgias on näiteks tudengite erivajadustest teada saamiseks võimalus sisseastumisankeedis märkida, kas on soov saada erivajadustega inimese nõustamise kohta rohkem informatsiooni. Seejärel saadab nõustamiskeskus talle e-maili teel kogu info sellest, milliseid teenuseid nõustamiskeskus erivajadustega tudengitele pakub.

Ühes töörühmas tutvustati 6 Euroopa riigi 15 ülikooli põhjal tehtud kokkuvõtet statistilistest andmetest psühholoogilisel nõustamisel:
• ülikooli psühholoogi juures käinutest olid 71% naised, 29% mehed (kusjuures kogu üliõpilaskonnast moodustavad naised 51% ja mehed 49%);
• üle poolte esimesele nõustamisele tulnutest olid vanuses 20-25 eluaastat;
• sagedamini tuldi nõustamisele esimesel ja teisel kursusel (mõlemal juhul 20% nõustatavatest);
• iga kliendiga toimus keskmiselt 1 – 5 nõustamisseanssi (75% juhtudest).

Õpioskuste töörühmas tutvustati Leideni Ülikooli nõustamiskeskuses välja töötatud internetipõhist testi üliõpilase õpioskuste ja -harjumuste hindamiseks (SMART), mis annab testi tagasisidena teada, mis on õpioskustes nõrgad kohad. Testi tagasisidega koos saab üliõpilane huvitavaid õppematerjale sellest, kuidas oma õpioskusi parandada, aega paremini planeerida (If you fail to plan, you plan to fail), millisesse töörühma või seminari minna, et oma oskusi arendada, millise nõustaja juurde millise probleemiga pöörduda jne. Testi ingliskeelset demoversiooni saab näha internetis aadressil:
www.leidenuniv.nl/ics/sz/so/presentation/dc-demo/smarteng-present.htm

Fedora 2008.a. suveülikooli ettekanded on aadressil:
http://fedora.plexus.leidenuniv.nl/summeruniv/index.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=75

Lõpetuseks kaks tarkusetera, mis konverentsilt kõlama jäid ning mis võiks kõigil karjäärispetsialistidel alati meeles olla:
Kui tunned tugevat muutusetuult, siis ehita tuuleveski, mitte tuulemüür. (Hiina vanasõna)
Ellu jääb mitte kõige tugevam ega ka mitte kõige targem, vaid see, kes kõige paremini muutustega kohaneb. (Charles Darwin)
Mirjam Lindpere TTÜ karjääriteenistus