Praktika vabatahtlikuna - olenevalt vabatahtliku töö iseloomust ja saadava kogemuse tõsidusest on teatud erialade puhul võimalik paluda koolidel arvestada  vabatahtlikku praktikaperioodi ametliku praktikaperioodina.

Töötades vabatahtlikuna mõnes sotsiaal- või noortekeskuses on igati mõeldav, et sinu vabatahtlikku tööd saab arvestada kui praktikat. Pea siiski meeles, et kuna Eestis puudub veel vabatahtlikkuse ametlik määratlus, on sellised otsused iga kooli enda teha ning mingit ühtset reeglit selles suhtes ei ole. Uurida ning küsida tasub alati!

Euroopa piires toimunud vabatahtliku teenistuse kohta on võimalik väljastada Europassi õpirände tunnistus.

Kultuurivahetusprogramm (lapsehoidmine ja laagritöö võimalused)
Võid kaaluda ka kultuurivahetusprogrammis osalemist. Au Pair in America on kultuurivahetusprogramm noortele vanuses 18-26. Programmi pikkus on 1 aasta ning seda on sul võimalik pikendada. Programmis osalejad elavad enda Ameerika pere juures, kus nad hoiavad lapsi ja käivad kohalikus õppeasutuses õppimas ning teenivad taskuraha. Kultuuriprogramm annab hea võimaluse reisida ja näha maailma mõistlike kulutustega.

Kui aasta on aga sinu jaoks liiga pikk, siis tasub uurida infot esimese rahvusvahelise töökogemuse saamiseks Camp America programmi kohta, kus saad oma oskusi proovile panna 9-12 nädala jookusul suvehooaja programmis, töötades erinevates USA laagrites juhendajana. Mängid mõnda pilli, teed sporti või oled IT alal kõva käsi- kõik need oskused on kasulikud laagrites. Camp Americal on keskmiselt 1000 lepingulist laagrit. Ühes hooajas registreerub programmi üle 7000’e noore üle maailma. Programmide kohta saad rohkem infot www.workandtravel.ee kodulehelt.
 

Bellnor pakub võimalust töötada lapsehoidjana Inglismaal, Hispaanias, Saksamaal ning USA-s. Lapsehoidjana saavad tööd vähemalt 18-aastased noored, kellel on omandatud ka keskharidus. 

Samuti on võimalik Bellnor vahendusel osaleda mõnel keelekursusel välismaal või võtta osa keelelaagrist.

Koolitustegevus ja võrgustikuprojektid
Suunajate ja noortejuhtide rahvusvaheline enesetäiendamine võimaldab osaleda rahvusvahelistel õppevisiitidel, koolitustel, töövarjuprojektides ja seminaridel, teha tööpraktikat ja muud. Võimalusi on mitmeid. Näiteks pakub programm Euroopa Noored noortega töötavatele inimestele (nii noorteorganisatsioonide liikmetele kui noorte suunajatele) võimalust ise ellu viia
koolitustegevuse ja võrgustikuprojekte. Korraldada saab nii rahvusvahelisi koolitusi, seminare, tööpraktikaid, töövarju projekte, kohtumisi. Vt tutvustavat videot:


Sihtasutus Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo korraldab ja vahendab rahvusvahelisi enesetäiendamisvõimalusi – koolitusi, seminare, õppevisiite jm. Vaata pakkumisi.


 Nooruses on rändamine osa haridusest, vanas eas osa elukogemusest.
                                                                                                                              Francis Bacon