Merike Sassi
Tartu Kutsehariduskeskus
Mare Lehtsalu
Karjäärinõustamise Teabekeskus

Karjaäärinõustamise Teabekeskuse poolt välja kuulutatud kirjandivõistlusele “Tulevik ja karjäär” laekus 143 tööd. Kirjutajateks olid nii ametikoolide kui ka üldhariduskoolide õpilased.

Pilt noorsoo maailmatajust
See suur hulk noorte inimeste mõtteid loob pildi praeguse noorsoo maailmatajust, lootustest ja unistustest. Hoomatav on mure oma tuleviku pärast. Mis on elus tähtsaim? Kuidas teha õige valik? Kas valida elu Eestis või kusagil mujal? Need küsimused korduvad üha ja üha. Paljuski ollakse kinni müütides. Levinud on arusaam, et karjäär tähendab tööalast edukust. Selle hinnaks on reeglina viimseni pingul närvid, olematu või keeruline pereelu, ebahuvitav töö. Kõige kompensatsiooniks nähakse kuulsust ja materiaalset heaolu.

Võitjad
Ţürii üksmeelse otsusega antakse peapreemia Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli III kursuse őpilasele Tarmo Hansenile kirjandi eest “Esimesed sammud karjääriredelil”. Järgnevad Pőlva Ühisgümnaasiumi őpilase Harri Hőraku töö “Minu teekond karjääriredelil” ja Tallinna 21. Kooli őpilase Monika Kallaste arutlus “Inimese tulevik ja karjäär sőltub temast endast”.