Mida ootavad noored karjäärispetsialistilt? Kõigepealt tuleb möönda, et nii nagu iga inimese ambitsioonid ja võimed on erinevad, ei ole ka kõikide noorte ootused teile päris ühesugused. Siiski tooksin välja teatud pidepunktid ja soovitused, mida teie kui spetsialistid võiksite oma töös arvestada.

Iga noor on huvitatud oma tulevikust. Erinev on lihtsalt hetk, millal see noort inimest huvitama hakkab. Mõni mõtleb oma tuleviku peale juba tunduvalt varem, teisel pole veel lõpuaktuselgi selge, mis temast edasi saab. Karjääriinfo pakkumine on just see, mis aitab nii neid, kes on endas juba selgusele jõudnud, kui ka neid, kellel veel pilt hägune on.

Minge koolidesse! Ma tean, et seda on lihtne öelda. Teie suure töökoormuse, tagasihoidliku palga ning kohustuse kõrval ka keskust lahti hoida tundub lisaks koolis tegutsemise mõte ehk liigse sõnade pildumisena. Kuid uskuge mind – teie põhiklientuur ja abivajajad asuvad justnimelt klassiruumis, mitte ei lepi kokku nõustamiseks aega nõustamiskeskuses. Peamised abivajajad on just need, kes ei teagi, et neil on võimalus saada teie käest abi.

Käige peale direktorile/omavalitsusjuhtidele, et koolide õppekavasse lisanduks karjääriplaneerimise tund. See on üks samm selle suunas, et kunagi tulevikus oleks taoline nähtus nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis sama tavaline kui see, et õpitakse matemaatikat.

Ärge kartke innovaatilisi ja uusi lahendusi – karjääribuss on üks väga headest ideedest.

Noorelt noorele meetodi kasutamine on asi, mida tasuks järele proovida! Otsige üles noored, kes on mingil eluhetkel olnud kimpus oma tulevikku puudutavate valikute tegemisega ning viige nad kokku noortega, kellel see praegu ees seisab.

Kasutage kirjalikke teste harvemini. Mina ei ole saanud karjäärialast väljaõpet ning ei tea täpselt, kui olulisel kohal on testide täitmine. Kindlasti usun ma, et sellel on oma vajalik koht olemas. Kui aga noore ainus kogemus oma karjääri planeerimisest on testide täitmine, mille tulemusena saab noor teada, et ta sobib traktoristiks või kioskimüüjaks, siis ei maksa imestada, et noored ei oska ega taha spetsialistidelt abi otsida.

Atraktiivsus – ka karjäärinõustamine peab ajaga kaasas käima. Sellepärast on loomulik, et info kolib noorte seas populaarsetesse kohtadesse – populaarsetesse noorteportaalidesse, aga miks mitte ka noortekeskustesse ja skateparkidesse?

Suhtuge abi otsivasse nooresse kui väärtuslikku klienti. Ta on ühiskonnale sama tähtis, kui jõukas klient pangale. Kui teie juurde jutule pääsemine on keeruline protsess, siis võib juhtuda, et olete oma kliendi juba ette kaotanud.

Samastuge noortega. Ära mängige üleolevat õpetajat! Looge sinasõprus.

Ja lõpetuseks – ärge unustage ära, et teie töö on pea sama vastutusrikas nagu arstidel – teie kätes on inimeste elud. Noored ei taha midagi enamat, kui teha elus õigeid valikuid.

Jõudu kõigile selle raske töö tegemisel! Palju õnne, Teabeke! :)

Martti Martinson
Eesti Noorteühenduste Liit