Noorsootöö pakub noortele võimalusi arendada enda oskusi ja saada kogemusi, mida on võimalik ülikooli minnes arvestada enda õppekava osana. Selleks tuleb hoolikalt jälgida õppeaine väljundit ning kasutada eelnimetatu arvestamiseks VÕTA ehk varasemate õpingute ja töökogemuste arvestamise protsessi.

Noorsootöös osalevad noored väga mitmel moel, näiteks käivad nad laagrites ja malevates, osalevad huvitegevuses, on aktiivsed noortekeskustes, osalevad noortevolikogude töös, noortevahetustel, projektides ja noorteorganisatsioonide töös. Noorsootöö abil omandavad noored praktilisi oskusi ja teadmisi, mida nõutakse sageli ka ülikoolis ainete läbimisel. Olga Andreitšuk, Tartu Ülikooli Narva Kolledži noorsootöö õppeprogrammi assistent ütleb, et just viimasel ajal on hakatud rohkem noorsootöö kogemusi ülikooli õpingute läbimisel arvestama. Peamised kogemused, mida soovitakse Narva Kolledžis üle kanda on osalemine koolitustel ja suvekoolides, projektides kaasalöömine ning töökogemus näiteks laagris kasvatajana või koolis huvijuhina.

Tihti ei teadvusta noored ülikooli minnes ja seal õppides, et neil on võimalik enda noorsootöö kogemusi õppekavas arvestada. Selleks peab neid rohkem sellest võimalusest teavitama ning ka noorte nõustamisprotsessis sellele tähelepanu pöörama.

Liis Kuusk
ESF programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ Stardiplatsi suuna juht