Toivo Maimets
Haridus- ja teadusminister

1. aprillil 2004 täitus 5 aastat noorsootöö seaduse jõustumisest. Aastapäeva tähistamiseks toimus konverents ning tähtpäevapidu Tartus, peaesinejaks oli haridus- ja teadusminister hr Toivo Maimets.

Ministeeriumi olulisemate prioriteetidena noorsootöö valdkonnas nimetas hr Maimets avatud noortekeskuste võrgustiku väljakujundamise toetamist, teavitamis- ja nõustamiskeskuste tugevdamist ning noorteühingute jätkusuutlikkuse arendamist.

“1999. aastal käivitati teavitamise ja nõustamise, sh karjäärinõustamise maakondlik süsteem, mille toetamist näeme lähiaastate prioriteedina,” sõnas minister oma ettekandes.