Noortevahetusi korraldavad noorteorganisatsioonid või -ühendused ja väljaspool formaalset haridussüsteemi. Tavaliselt on sellised õpirände võimalused lühiajalised (2–4 nädalat). Sellised välismaal viibimise vormid on põhimõtteliselt võimalikud kõikide vanusegruppide puhul. Tegelikult kasutavad neid aga kõige tihedamini noored vanuses 15–25 eluaastat.

  • EstYes’i kaudu on võimalus minna välismaale väikese grupiga tavaliselt üheks nädalaks, tutvuda uute inimestega ning arutada noortele tähtsaid teemasid.

  • Programmi Euroopa Noored raames ellu viidav rahvusvaheline noortevahetus on Euroopa eri riikidest pärit noortegruppide omavaheline kohtumine, mille käigus käsitletakse noorte jaoks huvitavaid ja olulisi teemasid ning saadakse teadmisi kultuuridevahelistest erinevustest. Noortevahetuse korraldamine annab Sulle rahvusvahelise projekti tegemise kogemuse, avardab Sinu maailmavaadet, võimaldab luua koostöö- ja sõprussidemeid teistest rahvustest noortega ning annab hea võimaluse keelepraktikaks. Ja mis veel oluline – Sa saad seda kõike ise korraldada, täiskasvanud on noortele noortevahetuse läbiviimisel lihtsalt abiks.
     

Veel rohkem videosid leiad Euroopa Noorte Telepurgist.

Töölaager on samuti õpirändes osalemise võimalus, kus eri riikidest pärit noortega viiakse kohalikus keskkonnas läbi praktiline ja kasumit mitte taotlev projekt. Töölaager toimub tavaliselt suvel ning kestab 2-3 nädalat.

  • EstYes tegeleb Eesti noorte vahendamisega vabatahtlike töölaagritesse ja eri pikkusega vabatahtlike projektidesse välismaale. Tööpäeva pikkus erineb laagriti, jäädes enamasti 5–7 tunni vahele. Vastutasuks tehtavale tööle on kohapeal majutus ja toitlustus tasuta.