Eelmisel aastal ilmunud Norman E. Amundsoni raamat aktiivsest kaasamisest on paljudele juba tuttav. Kuna selline hea raamat on juba olemas ning meetod on tänaseks Eestis tuntud ja väga laialdaselt kasutatav, otsustati Töötukassa algatusel tõlkida eesti ja vene keelde ka sama autori töövihik „Karjääriteed“.

Kandev element töövihikus on karjääriratas, mis koosneb kaheksast osast: isikuomadused, väärtushinangud, huvid, oskused, karjäärivõimalused, töö- ja elukogemused, haridus ja olulised inimesed. Iga osa jaoks on töövihikus harjutused, mille täitmise järel on võimalik saada paremad teadmised ja tervikpildi enda omadustest.Töövihikut saab kasutada nii individuaalsel kui ka grupinõustamisel. Grupinõustamise programmi võibki üles ehitada vastavalt aktiivse kaasamise raamatust saadud teadmistele ja töövihiku materjalidele. Töövihikut saab täita nii iseseisvalt kui ka karjäärinõustaja juhendamisel, nii tervikuna kui ka üksikute töölehtede kaupa – nii nagu nõustamisprotsessis parasjagu vajalik on. Töövihik sobib kasutamiseks nii vanema kooliastme õpilastele, tööotsijatele kui ka teistele täiskasvanutele.

Töövihikuid kasutavad Eesti Töötukassa ja maakondlike teavitamis- ja nõustamiskeskuste ehk Rajaleidja keskuste karjäärispetsialistid.