Eesti Töötukassa EURES võrgustik korraldab 18. augustil 2011 Rahvusraamatukogus NORRA TEABEPÄEVA.

Teabepäeval antakse ülevaadet elamis- ja töötamisvõimalustest ning kultuurierinevustest Norras. Ettekannetega esinevad Linda Landholm (Norra Tööturuameti EURES nõustaja), Tatjana Saarniit (Siseturu koostöövõrgustik SOLVIT) ja Kristina Porgasaar(MTÜ Norra sõbrad).

Loe rohkem siit.