• Oluline teada!

    Kooli valides tuleks Sul selgeks teha, mis keeles toimub õppetöö. Seejärel saad hinnata, kas su keeleoskus vastab esitatud nõudmistele. Riikides, kus kõneldakse vähemlevinud keeli, korraldatakse välisõpilastele ja -üliõpilastele enamasti enne õppetöö algust või ka selle ajal keelekursusi.

  • Keeleeksamid ja tasemetestid

    Rahvusvahelised keele- ja tasemetestid võimaldavad ülikoolide vastuvõtuosakondadel mõõta üliõpilaskandidaatide akadeemilist ja keelelist taset ning võrrelda seda ülikooli akadeemiliste ootustega. Reeglina eeldab välismaal õppimine ka mõne keele- ja/või tasemetesti sooritamist.