Individuaalsel õppe- ja karjäärinõustamisel kogutakse kliendi isikuandmeid eesmärgiga kasutada neid teenuse osutamiseks ja edaspidise teenuse mõju hindamiseks. Isikuandmete kogumiseks on vajalik kliendi nõusolek. Alaealiste klientide puhul annab nõusoleku lapsevanem või eestkostja.

Isikuandmete töötlemise vorm

Rohkem infot leiate SA Innove kodulehelt
või
-helistades telefonil 735 0700;
-kirjutades e-posti aadressil rajaleidja@rajaleidja.ee