Individuaalsel õppe- ja karjäärinõustamisel kogutakse kliendi isikuandmeid eesmärgiga kasutada neid teenuse osutamiseks ja edaspidise teenuse mõju hindamiseks. Isikuandmete kogumiseks on vajalik kliendi nõusolek. Alaealiste klientide puhul annab nõusoleku lapsevanem või eestkostja.

Karjääriteenuste kliendi ja lapsevanema või eeskostja nõusolekuvorm SIIN

Õppenõustamisteenuste lapsevanema või eeskostja nõusolekuvorm SIIN

Rohkem infot leiate SA Innove kodulehel

http://www.innove.ee/et/haridustugiteenused/rajaleidja-keskused/isikuandmed