Jõgevamaa Nõustamiskeskuse foorum käivitati juba 2002. a. Ajapikku on elektroonilise mõttevahetuse vormi kasutamine ja teemade hulk aina kasvanud. Foorumit kasutavad ühtemoodi nii poisid kui tüdrukud.

1 . Kuidas foorum alguse sai? Koolides loenguid pidamas käies tekkis nii mõnigi kord tunne, et lapsed küsiks küll, kui laseks teistel kõrvad kinni panna või organiseeriks pärastpoole individuaalvestlusi. Mõnikord tuli ja tuleb siiani pärast koolides loenguid pidamas käimist minu meiliaadressile hulk kirju. Noored armastavad privaatsust ja sellest arenes mõte foorumi käivitamiseks. Noorel on parem ja julgem, kui keegi ei tea täpselt, kes küsija on. Siis saab küsida kõike.

2. Kas seda foorumit võib võrrelda päringutega, nõustamisega e-maili teel? Päringud on harilikult karjääriinfole suunatud. Nõustamine on privaatsematel teemadel ja seotud foorumis kindlasti privaatsuse hoidmisega, sest nõustaja ei tea konkreetselt, kes küsija on.

3. Kes on foorumi kasutajad? Foorumit kasutavad erinevad noored. On palju selliseid lapsi, kes elavad hoopis teistes maakondades. Need noored, kes keskuses käivad ja ei taha seal kõiki oma küsimusi avalikult küsida, teevad seda foorumis.

4. Kuidas erineb kirjalik suhtlemine, nõu andmine näost-näkku nõustamisest? Kirjalik suhtlemine ja nõu andmine nõuab nõustajalt suuremat pühendumist ja rohkem ajakulu. Nõustaja ei tea, kes see konkreetne laps või noor on, samuti ei tea ta perekondlikku tausta ja omab seega väga vähe infot, et küsimusele hästi vastata. Ja siis peab andma endast kõik, et laps saaks vastuse, mis teda rahuldab. Võimalikke variante peab väga põhjalikult kirjeldama.

5. Kuidas foorum noortele meeldib? Foorum võimaldab olukorrale neutraalse hinnangu anda ja muret võimalikult erinevatest vaatenurkadest lahata. Seetõttu peavad noored foorumit turvaliseks abiliseks.

6. Kes foorumil nö silma peal peab? Teete koostööd ka teiste spetsialistidega? Foorumiga on seotud kõik meie keskuse psühholoogid-nõustajad. Nõu annavad ka noorsoopolitseinikud, kriminaalhooldusametnikud, naistearstid, lastearst.

7. Millised teemad on aktuaalsed Jõgeva noorte jaoks veebruaris 2008? Aktuaalsed teemad on suhted, seksuaalkasvatus ja elukutsevalik

8. Mida soovitada nõustamisfoorumi käivitajatele? Asuge asja kallale – see tasub ennast ära!

Oma mõtteid jagas lugejatega Maire Püss. Foorumit saab lugeda: www.jmnk.ee > Foorum.

Kust veel foorumeid leida võib? Tööalased foorumid on CV Keskuse kodulehel (www.cvkeskus.ee > Karjäärikeskus > Foorum) ja CV Online´is (www.cvonline.ee > Foorumid). Viimases portaalis on nõuande- , hindamis- ja arvamusfoorumid. Aadressilt www.koolielu.ee > Vestlusring leiab mõttevahetusi põhiliselt hariduse teemadel. Lahendus.net veebilehelt saab lugeda avalike vestluste ja korduma kippuvate küsimuste rubriikidest nii küsimusi kui vastuseid suhete teemadel.