ESF programmi „Karjääriteenuste süsteemi arendamine“ raames SA Innove karjääriteenuste arenduskeskuse korraldusel toimus selle aasta mais ning novembris täienduskoolitus karjäärinõustajatele „ Aktiivse kaasamise meetodid nõustamises“.

Täienduskoolitus põhines trükisel „Active Engagement: Enhancing the career counselling process“, toetades seal käsitletud nõustamismeetodite praktilist kasutamist.

Koolitaja oli raamatu autor Norman Edmund Amundson (Briti Columbia Ülikool, Kanada) – nõustamispsühholoogia professor, kes on üle 25 aasta koolitanud nõustajaid nii kodus kui välismaal. Ta on kirjutanud mitmeid raamatuid nii karjäärinõustajatele kui neile, kes soovivad mõtiskleda oma karjäärivalikute üle. Tegemist on rahvusvaheliselt tunnustatud teadlase ja koolitajaga ning ühe enim tsiteeritud autoriga karjäärinõustamisalases kirjanduses.

Osalejate arvamusi Norman Amundsoni koolitusest

  • Ele Linder, Tartu KHK Info- ja Karjäärinõustamiskeskuse karjäärinõustaja, arvab:

Pean ennast õnnelikuks, et sain osaleda Norman Amundsoni koolitusel „Aktiivne kaasamine nõustamises“. Kui teised ametialased koolitused on nagu toredad päkapikud, kes sussi sisse maitsvaid komme toovad, siis see koolitus oli nagu jõuluvana, kes tuleb suure-suure kingikotiga. Olin sel aastal vist väga hea laps, et mul jõuluvana kohe kaks korda käis. Sain kingituseks hulganisti toredaid tööriistu, mis minu igapäevase karjäärinõustaja töö efektiivsemaks teevad. Eriti meeldisid mulle nipid, kuidas nõustamist visuaalsemaks teha, et kliendil oleks oma mõtteid võimalik ka füüsiliselt paberil kirjapandult või pildina näha. On midagi käega katsutavat ja konkreetset; on midagi, mida kaasa võtta ning hiljem meelde tuletada. Sain ka palju ideid, kuidas grupinõustamise erinevaid teemasid aktiivse tegevusega ilmestada. Norman Amundson on juba iseenesest väga karismaatiline isik, kes oskab oma olekuga kõigisse rõõmu ja rahu süstida. Peale selle on ta oma ala tõeline revolutsionäär ning edasiviija – tal on, mida õpetada. Ootan põnevusega, millal tema raamat eestikeelsena minuni jõuab.

  • Mirjam Lindpere, TTÜ karjäärinõustaja, arvamus:

 Karjäärinõustajatele ei ole Eestis eriti sageli enesetäiendamise võimalusi – ei algajate ega edasijõudnute tasemel. Neli aastat tagasi osalesin Soome Tööministeeriumi korraldatud Amundsoni lühikoolitusel, seega oli ülalnimetatud koolitusel osalemine suurepärane võimalus uuesti dr Amundsoniga kohtuda ja temalt õppida.

Amundson tutvustas oma nõustamismeetodeid, nt metafooride kasutamine nõustamises, oma tugevuste ja võimaluste kaardistamine meeldivate tegevuste analüüsiga. Amundsoni õpetatud meetodid on lihtsad ja vahvad kasutada ka grupitöös või grupinõustamisel, kuna nii saab panna grupiliikmed ühise eesmärgi nimel omavahel aktiivsemalt koos tööle.

Mina sain koolituselt huvitavaid meetodeid, mida klienditöös kasutada, ning toredaid ideid grupitöödeks koolituste läbiviimisel. Amundsoni eeskujul olen hakanud rohkem kasutama skeemide ja jooniste kritseldamist nõustamisprotsessi abivahendina. Lisaks olen nüüd ka Amundsoni näidis-nõustamisseansse sisaldava DVD õnnelik omanik. Koolitusel läbitud harjutused, nõustamisseansid ja grupitööd andsin ka hea võimaluse oma enda karjääri analüüsiks.

Ande Magus