Nõustamiskomisjon on osa õppenõustamise protsessist, mille käigus selgitatakse välja lapse võimed ja arenguvajadused.  Nõustamiskomisjoni poole pöördumise põhjuseks võib olla soov saada lapsele alushariduse omandamiseks sobiv erirühm, vajadus lükata edasi lapse kooliminek või leida erivajadusega õpilasele põhihariduse omandamiseks võimetekohane õppekava või klass. 

Nõustamiskomisjoni ülesanne on soovituste andmine:

·         sobivate õppe ja kasvatuse tingimuste kohaldamiseks;

·         koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamiseks;

·         alla seitsmeaastase lapse kooli vastuvõtmiseks.

Nõustamiskomisjonilt soovituse saamiseks tuleb pöörduda esmalt nõustamisele Põhja-Eesti Rajaleidja keskusesse (registreeri nõustamisele 58 86 0701). Spetsialistid selgitavad välja lapse vajadused ning juhendavad dokumentide koostamist ja koondamist nõustamiskomisjoni jaoks, vajadusel suunatakse täiendavatele uuringutele. 

Küsimustele vastab meeleldi Kersti Gottlob, nõustamiskomisjoni koordineerija,

tel 50 44 923, kersti.gottlob@rajaleidja.ee

 

Taotluse esitamine komisjonile

Info taotluse esitamise kohta leiate siit.

Lapsevanema kirjalik nõusolek haridusasutusele

Taotluse tagasivõtmise avaldus 

 

Komisjoni koosolekute toimumisajad

4., 18. jaanuar 2017
1., 8. veebruar 2017
1., 8., 15., 22., 29. märts 2017
5., 7., 12., 19., 21., 26. aprill 2017
3., 5., 10., 12., 17., 19., 24., 26. mai 2017
2., 7., 9., 14., 16. juuni 2017
11., 16., 18., 23., 25., 30. august 2017
 

Komisjoni ülesannete ja töökorra kohta saate lähemalt lugeda SA Innove veebilehelt