Tallinna ja Harjumaa nõustamiskomisjon

Nõustamiskomisjon on osa õppenõustamise protsessist, mille käigus selgitatakse välja lapse võimed ja arenguvajadused.  Nõustamiskomisjoni poole pöördumise põhjuseks võib olla soov saada lapsele alushariduse omandamiseks sobiv erirühm, vajadus lükata edasi lapse kooliminek või leida erivajadusega õpilasele põhihariduse omandamiseks võimetekohane õppekava või klass. 

Nõustamiskomisjoni ülesanne on soovituste andmine:

·         sobivate õppe ja kasvatuse tingimuste kohaldamiseks;

·         koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamiseks;

·         alla seitsmeaastase lapse kooli vastuvõtmiseks.

Nõustamiskomisjonilt soovituse saamiseks tuleb pöörduda esmalt nõustamisele Põhja-Eesti Rajaleidja keskusesse (registreeri nõustamisele 58 86 0701). Spetsialistid selgitavad välja lapse vajadused ning juhendavad dokumentide koostamist ja koondamist nõustamiskomisjoni jaoks, vajadusel suunatakse täiendavatele uuringutele. 

Küsimustele vastab meeleldi Kersti Gottlob, nõustamiskomisjoni koordineerija,

tel 50 44 923, kersti.gottlob@rajaleidja.ee

 

Taotluse esitamine komisjonile

Info taotluse esitamise kohta leiate siit.

Lapsevanema kirjalik nõusolek haridusasutusele

Lapsevanema kirjalik volitus lapse esindamiseks nõustamiskomisjonis

Taotluse tagasivõtmise avaldus 

 

Komisjoni koosolekute toimumisajad

6., 20. jaanuar 2016
3., 17. veebruar 2016
2., 9., 16., 23., 30. märts 2016
1., 6., 8., 13., 15., 20., 22., 27., 29. aprill 2016
4., 6., 11., 13., 18., 20., 25., 27. mai 2016
1., 3., 8., 10., 15., 17. juuni 2016
12., 17., 24., 26., 31. august 2016

Komisjoni ülesanded ja töökord

 

Komisjoni ülesannete ja töökorra kohta saate lähemalt lugeda SA Innove veebilehelt