Tiina Kütt
Läänemaa Laste ja Noorte Nõustamiskeskus
Karjäärinõustaja

Septembri keskel ilmus teavitamis- ja nõustamislisti teade, et 8. - 9. oktoobril korraldab Leonardo da Vinci Agentuur Reykjavikis rahvusvahelise konverentsi, teemaks karjäärinõustamine ja koolisüsteemist väljalangemine Euroopas ning eesmärgiks tutvustada ja hinnata Leonardo projekte, mis nende küsimustega tegelenud.

Ettevalmistused

Teema tundus huvitav ja väga ajakohane ka Eesti koolielu tundes, sestap tekkis hirmus tahtmine minna ja kuulata, kuidas on lood selle tulise teemaga teistes Euroopa riikides. Huvi muutus veelgi suuremaks peale konverentsi kodulehekülje www.backontrack.info lugemist – põnevad esinejad, paljutõotavad töötoad…

Asusin siis ülikiiresti tegelema "peaküsimusega" - kust leida rahastust niisuguseks sõiduks, kui aega registreerumise lõpuni on täpselt kaks nädalat. Olin ise üsna skeptiline oma väljavaadete osas. Ent - kui ikka väga tahta, siis saab ka. Toetasid Haapsalu Linnavalitsus, Lääne Maavalitsus, maakonna terviseprojekt, Nõustamiskeskus ise.

Ja nii olingi oktoobri alguses esialgu uskumatuna näiva fakti ees - lend Islandile saab teoks. Esialgu oli tunne üsna kõhe - üksinda, maa kauge ja inimesed võõrad, keeleoskus ka nagu ta on. Aga kohale ma jõudsin ja hakkama sain ka, nii töötoas Eestist kõneldes kui ehtsal islandi rahvusõhtul islandikeelseid laule lauldes. Hea teadmine enesehinnangule ja -tundele: üks eestlane saab alati hakkama!

Konverentsi korraldus

Konverents kandis kujundlikku ja temaatikat hästi iseloomustavat nime Back on Track (tagasi rajal/teel/reel). Peateemaks, nagu juba eespool öeldud, nõustamistugi ja ennetusprogrammid nendele õpilastele, kes on koolist väljalangemise riskigrupis. Eesmärgiks oli tutvustada ja analüüsida Leonardo projekte, mis on tegelenud uute nõustamismeetodite ja -vahendite (koolitusprogrammid, uurimise/jälgimise meetodid jne.) väljatöötamisega, et vähendada ja ennetada varast väljalangemist koolist.

Osavõtjaid oli üle saja inimese 21 Euroopa riigist. Esinejad olid samuti väga erinevatest maadest, erilist huvi pakkusid Taani, Hispaania, Slovakkia ja Islandi esindajate ettekanded koolist väljalangevuse kohta neis maades. Norra esindaja tutvustas läbi viidud pikaajalist uuringut “Väljalangevus ja kvalifikatsioon". Töökorralduslikult toimusid mõlemal päeval nii ettekanded suures saalis kui töögrupid väiksemas ringis.

Praktilise väärtusega töötoad

Aktiivsem ja põnevam osa konverentsist toimuski just töötubades, mida oli kokku neli:

  • Euroopa kooli- ja kutseharidussüsteem
  • Suurima väljalangemisriskiga grupid – kuidas neid kindlaks teha?
  • Üksikisikut peamiselt motiveerivad tegurid
  • Nõustamise meetodid ja vahendid - ennetavad abinõud

Mina osalesin viimases - suur huvi oli teada saada, milliseid meetodeid, tehnikaid jne. kolleegid mujalt Euroopast kasutavad ja kas oleks ka midagi sellist, mida üle võtta ja siin Eestiski kasutada saaks.

Mitmeosaline SPIDERWEB

Meie töörühmale tutvustati kaht Leonardo projekti. Neist huvitavam ja kasulikum näis olevat SPIDERWEB - A Support Program in Development Represented on the Web. Projekti partnerid Islandilt, Iirimaalt, Kreekast, Šotimaalt ja Slovakkiast näitasid ka konkreetseid programme, mis said projekti koostegevusena loodud:

WATCH Program (What Alternatives? Thinking-Coping-Hoping) on toetusprogramm õpilastele, et aidata neil õppida tundma iseennast, oma huvisid, väärtusi, oskusi, õppida aru saama, kuidas need on seotud nende valikutega elus ja kuidas teha kaalutletud valikuid.
Victoria-Victor programm on suunatud madala enesehinnanguga õpilastele ning hõlmab materjale, mis aitavad enesehinnangut tõsta.
Mõlema programmi tarbeks on koostatud 9-10 õppusest koosnev koolitusplaan, õppematerjalid, käsiraamatud, jälgimiskava jne. Programmid on lihtsalt läbi viidavad, hästi tõlgitavad ja kergesti kasutatavad. Selles võisime ise veenduda, uurides nii käsiraamatuid kui töövihikuid ja kuulates projektis osalenud Slovakkia keskkooli õpetajate kogemusi programmide kasutamisel.

Täiendav informatsioon, vajalikud kontaktid ja raamatute tellimisvõimalus on kättesaadavad Internetis aadressil www.spiderweb-as.net.

Guidenet - Europe

Teine tutvustatud projekt oli Guidenet – Europe, mille eesmärgiks oli luua võrgustik nõustajatele, nõustamisorganisatsioonidele, otsustajatele-poliitikutele, ja kõigile teistele, keda karjäärinõustamine puudutab, et hinnata ja levitada uudset ja head karjäärinõustamise praktikat ning kogemusi. Üksikasjalikumalt saab selle projektiga tutvuda teada www.guidenet.org.

Ühised aruteluteemad

Töögrupis oli arutlusel veel mitmeid huvitavaid ja põnevaid teemasid, näiteks millised on olemasolevad ressursid karjäärinõustamise rahastamiseks erinevates riikides, milliseid tehnikaid ja meetodeid kasutavad nõustajad, kuidas ja kas kaasatakse nõustamisprotsessi lapsevanemad, kas ja milline on koostöö erinevate spetsialistide – õpetajad, nõustajad, psühholoogid jne – vahel koolides, milline on karjäärinõustajate väljaõpe ja staatus Euroopas jne. Selgeks sai see, et erinevad on küll riigid ja nõustamise korraldus, ent küsimused ja probleemid on ikka samad – ebakindel rahastamine, nõustajate väljaõpe, koostöö erinevate institutsioonide vahel, koostöö koolisüsteemis eneses.

Kokkuvõtteks

Konverentsilt kaasa toodud rohkearvuliste materjalidega saab tutvuda Läänemaa Laste ja Noorte Nõustamiskeskus. Ent olulisim, mille enda arvates kaasa tõin, on teadmine, et suured projektid erinevate suurte ja väikeste riikide vahel ON võimalikud ja toimivad ja neis võib sündida midagi käegakatsutavat ja praktilist (lisaks osalejate isiklikule arengule, toredale suhtlemisele ja saadud kogemusele) ka igapäevatööks. Otsus, et tuleb ka ise mõni selline väärt projekt teha, on sündinud. Et siis mõnel järgmisel konverentsil ka Eesti esindajad oma projekti tulemusi tutvustada võiksid ja teised meilt õppida saaksid. Mida arvate, armsad kolleegid - teeme ära?