Kui asud tutvuma erinevate ametitega, siis on vaja tähelepanu juhtida töö iseloomule, töötingimustele kui ka konkreetselt töökeskkonna ohuteguritele, mis teatud asjaolude kokkulangemisel võivad ohtu seada inimese tervise. Pole olemas tööd, kus puuduksid ohutegurid.

Töötaja tervist mõjutavad mürgised ained, masinate müra ja vibratsioon, sotsiaalsed ja psühholoogilised ohutegurid, valed töövõtted ja tööasendid, raske füüsiline töö, kliimanäitajad jne. Näiteks:

  • fotoajakirjanikul võib olla rohkest liikumisest tingitud suur füüsiline koormus ning aparaatidest tingitud silmahaigused.
  • floristil võib olla lilledega töötamisest heinapalavik ja väetisest tingitud allergia.
  • kokal võib olla seismisest ja kuumusest tingitud probleemid;
  • juuksuril võib olla seismisest tingitud lihase- ja liigesevalud, kemikaalidest tingitud allergia.
  • raamatupidajal võib olla sundasendis tingitud õla-, seljahaigused, arvutiga töötamisest tingitud silmahaigused.
     


Foto: Google Images

Kui töö on põnev ja perspektiivikas või muul moel väljakutseid esitav, ei tohiks võimalikud ohud elukutsevalikut liialt mõjutada. Ka kõige suuremate riskidega töö korral on esmatähtis teadlikkus, ohutusnõuete täitmine ja keskendumine küsimuselekas ja kuidas toime tulla nii, et need võimalikult vähe tervist kahjustaksid. Näiteks kontoritööl arvutiga töötades saab inimene väga palju ise teha, et tervist säästa – silmaharjutused, puhkepausid, sirutused jms. Mürarikkal ehitusel töötav inimene saab kanda tööohutuseks ettenähtud vahendeid - kiiver, kõrvaklapid, näomask jms.

 
Otsi Rajaleidja ametikirjelduste andmebaasist endale huvipakkuvad ametid ning vaata, millises töökeskkonnas nad töötavad ja kas neil on sellele ametikohale asumisel mingeid tervisenõudeid või milliseid ohutegureid võib esineda seal töötades. Mõtle, kas Sul võib tekkida sellega probleeme.

Kõhkluste korral, kas huvi pakkuv elukutse sobib Sulle seoses tervisega, tasub kindlasti nõu pidada oma lähedastega  ja/või karjäärinõustajaga.

 

Rajaleidja 2015
Kasutatud SA Innove materjali "Tervis ja karjäär" (2008)