Põltsamaa Ühisgümnaasiumi missioon on olla heade eelduste looja. Karjääriõppe kaudu tahame oma kooli noortele pakkuda võimalikult head lävepakku, millest üle astudes noored teavad või aimavad kelleks saada, kuhu minna ja kuidas oma eesmärke saavutada.

Vahel märkamatult, kuid siiski üha teadlikumalt pakume õpilastele teadmisi erinevatest eluvaldkondadest loomaks häid eeldusi selleks, et pärast põhikooli või gümnaasiumi lõputunnistuse saamist noored teaksid, millises suunas edasi liikuda. Teadlik noorte suunamine toimub karjääripäeva ja -laada ning ettevõtete külastamise kaudu.

Eelmisel õppeaastal valmis Põltsamaa Ühisgümnaasiumi kuue abituriendi kaasabil Põltsamaa ettevõtteid tutvustav õppefilm. Kui esialgu tunduski filmistsenaariumi väljamõtlemine ja filmimine lihtne, siis töö ja tegevuste käigus tuli kulutada tunduvalt rohkem vaba aega, kui ehk algul planeeriti. Kartma ei löönud keegi ning filmimise käigus noorte entusiasm pigem tõusis.

Filmi nimeks sai Põltsamaa – koht kasvamiseks, elamiseks, töötamiseks. Meie eesmärk oli teha õppefilm, millega tutvustada noortele kohalikke ettevõtteid. Esimene ülesanne oli otsustada, milliseid ettevõtteid ja firmasid külastada, et kaasatud oleksid võimalikult erinevad valdkonnad. Suuremaid ettevõtteid nagu Põltsamaa Felix, PuitProfiil AS ja Kitzinger Progress tuli kindlasti tutvustada, raskemaks läks valikute tegemine arvukate väiksemate seast. Lõpuks jäid sõelale kohalik lillekauplus, hambaravikabinet ja eraettevõtjast õmbleja. Filmitegemise teemalised läbirääkimised ettevõtete juhtidega läksid ladusalt. Kohalikud firmad olid väga huvitatud sellest, et noored teaksid, mis nende majades toimub ja milliseid ametimehi seal kohata võib – uudistamist jätkus igal pool küllaga.

Õpilaste jaoks oli ettevõtmine ühest küljest suur seiklus, teisalt aga suur kogemus; kahe kuu jooksul saadi kogemusi mitmes valdkonnas: korrektse stsenaariumi koostamine, filmipaikade valimine, läbirääkimised ettevõtete juhtidega, aja planeerimine, filmimaterjali sorteerimine ja kokkulõikamine, muusika valimine ning helindamine. Iga filmimisel osaleja pidi ka ette valmistama ja kaamera ees intervjueerima mõne elukutse esindajat, muu hulgas Põltsamaa linnapead.

Juba filmimise ajal teadsid kolm õpilast, et tahavad minna edasi õppima filmindusega seonduvat. Tänaseks on teada, et üks neist õpib Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakoolis filmi ja video erialal ning teine samas koolis marketingi ja reklaami. Teadmised, oskused ja kogemused, mida omandati filmi valmimise käigus, tulevad neile valitud erialade omandamisel kindlasti kasuks.

 


Filmitegijad Aet Seil ja Evelin Jürgenstein AS Põltsamaa Felixisse filmima minemas.


Filmi kasutatakse tundides ja karjääripäeval. Tahame filmi kaudu õpilastele näidata, milliseid võimalusi pakub Põltsamaa linn. Alati ei pea elama ja töötama suurlinnas, et saada oma töö eest väärilist tasu või tunnustust. Need ettevõtted ja ettevõtjad on hea näide sellest, et siingi võib „ajada äri“ välismaaga, mida praegused noored sageli oluliseks peavad. Filmist tuleb selgelt välja hea hariduse ja võõrkeelte oskuse olulisus, kuid peamine on tahtmine elus midagi saavutada ja ära teha. Tihti arvatakse, et väikeses linnas ei ole arenemis- ja kontaktide laiendamise võimalusi; filmist peaks nii mõnigi noor saama vastupidise kinnituse.

Tahan julgustada kõiki karjääriõpetajaid ja -koordinaatoreid selliseid võimalusi noortele pakkuma. See võtab küll palju aega ja energiat, kuid tulemused on seda väärt; isegi kui me ei ütle valjult ja selgelt välja, et tahame olla noortele heade eelduste loojaks, tahame ja oleme me seda ikka.
 

Maive Lääne
Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpetaja