Mida arvad elukutsevalikust?
1. Mulle võib võrdselt hästi sobida mitu elukutset?

2. Pean sisetunde järgi leidma lahenduse?

3. Elukutsevalik toimub vaid üks kord elus?

4. Hea eriala väärtustab mind teiste silmis?

5. Hea ja õnnestunud elukutsevalik lahendab kõik minu probleemid?

6. Testid otsustavad minu eest?

7. Ma olen endas kindel: kui otsustan, siis on see hea valik?

8. Olen võimeline saavutama ükskõik mida, kui tublisti tööd teen?

9. Pean olema oma erialal üliedukas, nii tõestan endale ja teistele, et valik oli õige.

10. Enamasti pole kutsevalik lühiajaline protsess, vaid nõuab aega ja süvenemist?

11. Ka ebaõnnestunud valik võib olla kasulik?

12. Ma võin küll kasutada vanemate, sõprade ja nõustaja abi, kuid otsustan ise?

Vasta