Erinevad tööleidmise viisid
Kui oled asunud endale töökohta otsima, siis võib üsna pea selguda, et see ei olegi nii lihtne. Palju oleneb sellest, milliseid tööotsimise viise sa eelistad. Enamasti leiad töökoha kiiremini, kui julged uurida, helistada ja küsida. Kindlasti kasuta mitut tööotsimise viisi. Näiteks küsi oma tuttavate käest, mine ise kohale sind huvitavasse firmasse, vasta ajalehekuulutustele, saada enda CV elektroonilisse andmebaasi. Kui sul ei õnnestu kiiresti töökohta leida, siis ära heida meelt, sest tööotsimine võtabki enamasti palju aega. Järgneva harjutuse abil saad mõelda erinevate tööleidmise viiside peale.
 
1. Millised on sinu arvates erinevad tööleidmise võimalused?


2. Nimeta ajalehti, kust saad lugeda töökuulutusi?


3. Nimeta enda tutvusringkonnast inimesi, kes saavad sind töö leidmisel abistada? Need võivad olla sinu sõbrad, tuttavad, vanemad, sugulased, nõustajad. Pane kirja nende nimed ja kontaktandmed.   


4. Mida sa neilt küsid, et paremini tööd leida? Mõtle välja vähemalt 3 küsimust.


5. Kui oled otsustanud töö leidmiseks firmasse helistada, siis milline on sinu tegutsemistaktika? Pane punktide kaupa kirja! 


6. Kui oled otsustanud töö leidmiseks firmasse kohale minna, siis milline on sinu tegutsemistaktika? Pane punktide kaupa kirja!


7. Kui oled otsustanud mõnda firmasse tööle kandideerida, siis milliseid dokumente võidakse sinu käest küsida?


8. Milliselt interneti leheküljelt saad lugeda töökuulutusi?


Vasta