Milline eriala valida?
Erialade valik on praegu väga suur. Oled seda ilmselt isegi tähele pannud, kui mõtled sellele, kelleks saada. Valikut tehes on sul vaja palju informatsiooni. Mida paremini sa tunned ennast, erialade maailma ja õppimisvõimalusi, seda lihtsam on valida. Võib-olla oled praeguseks juba kindlalt otsustanud ühe eriala kasuks. Aga võib ka nii olla, et kõhkled mitme eriala vahel. Sinu poolt tehtud valikute hulgas võivad olla nii sellised, mis nõuavad kutseharidust, kui ka selliseid, mis nõuavad kõrgharidust.
 
1. Milliste erialade peale oled mõelnud, mida tahaksid peale kooli lõpetamist õppima minna?

Pane nad kirja tähtsuse järjekorras (sinu jaoks kõige tähtsam esimesele kohale).


2. Missugust eelnevat haridust sinu poolt valitud erialad nõuavad?


3. Millised sisseastumiseksamid (-katsed) pead tegema, et valitud erialadele õppima asuda?


4. Millised on sinu viimase õppeveerandi hinded huvipakkuvale erialale sisseastumiseks vajalikes ainetes?


5. Milline konkurss oli sinu poolt valitud erialadel eelmisel aastal?

Konkursi kohta saad uurida koolide kodulehekülgedelt, küsida vastuvõtukomisjonist või kooli sekretäri käest (telefoninumbri leiad kooli koduleheküljelt)


6. Mis sa arvad, millistele erialadele saaksid sina kõige paremini sisse?

Järjesta erialad sissesaamise tõenäosuse järgi (esimesele kohale see eriala, kuhu saaksid kõige kergemini sisse, teisele, kuhu oleks sul juba pisut raskem sisse saada ja viimasele see, kuhu oleks sul kõige raskem sisse saada)!


7. Millised on need ametikohad, kus sa saaksid ja tahaksid töötada?


8. Millisena kujutad ette oma tulevast tööpäeva? Kirjelda mõne lausega, mida sinu tööpäev kindlasti sisaldab.

Pane erialad kirja tähtsuse järjekorras (sinu jaoks kõige tähtsam esimesele kohale)


9. Eelmisele küsimusele vastates ilmselt märkasid, et tööpäevadel on mitmeid erinevusi. Millise eriala tööpäev meeldib sulle kõige enam?

Pane erialad kirja meeldivuse järjekorras (sinu jaoks kõige meeldivam esimesele kohale).


10. Vaata oma vastused üle, tee järeldused ja pane valitud erialad uuesti pingeritta, alustades sinu jaoks kõige sobivamast.


11. Millistes õppeasutustes on võimalik neid erialasid õppida?


Vasta