Sinu karjääriplaan pärast gümnaasiumi?
Kindlasti oled sa mõelnud, milline on sinu elutee pärast gümnaasiumi lõpetamist. Võimalusi on mitmeid. Oluline on eesmärk, mida tahad saavutada. Kui teed endale karjääriplaani, säästad nii aega kui ka energiat. Järgnevad küsimused aitavad sind edaspidise haridustee valikul.
 
1. Millist elu(stiili) peaks sulle tulevane elukutse võimaldama?


2. Nimeta elukutseid, mis sobivad sulle?    


3. Kas sul on nende kutsete kohta piisavalt infot? Kui “ei”, siis,  kuidas hangid endale täiendavat teavet?


4. Millistes õppeasutustes on võimalik antud eriala(sid) õppida?


5. Milline on sinu karjääriplaan — milline kool ja eriala on sinu esmane valik, milline teine jne?


6. Mida sa teed veel enne gümnaasiumi lõpetamist, et suudaksid paremini konkureerida (valid sobivad riigieksamid, võtad lisatunde, töötad suvevaheajal, lähed karjäärikeskusesse jne)? Põhjenda!


7. Kuidas sa hindad oma võimalusi, jõuda soovitud elustiili 10 aasta pärast?


8. Kuidas sa oled endale huvipakkuvaid elukutseid tundma õppinud?


Vasta