Tööturu mõjurid
Tööturg on osa majandussüsteemist, kus toimub ostmine ja müümine. Tööturu hetkeseisust sõltubki, kui palju inimesi on vaja konkreetsetele ametikohtadele. Märgi iga tööturu faktori juurde, kuidas see sinu arvates tööturgu mõjutab.
 
NÄIDE

Tööturu faktor: rahvastiku struktuur ja rahvaarv

Faktori mõju tööturule: Kui rahvastikus on rohkem vanemaid inimesi, siis tööturul on ka rohkem nõutud sotsiaal- ja tervishoiutöötajaid. Sel juhul on ka töötavaid inimesi vähem ning tööjõuvajadus suurem. Rahvaarvu vähenemine vähendab ka töötajate arvu ning see võib kaasa tuua võõrtööjõu sissetoomise suurenemise.

1. Tööturu faktor: haridussüsteem ja hariduse kvaliteet, inimeste haridustase

Faktori mõju tööturule:


2. Tööturufaktor: tööseadus

Faktori mõju tööturule:


3. Tööturufaktor: piirkonade arengu erinevused

Faktori mõju tööturule:


4. Tööturufaktor: elanikkonna töö- ja ettevõtlusvalmidus

Faktori mõju tööturule:


5. Tööturufaktor: uued töökohad

Faktori mõju tööturule:


6. Tööturufaktor: majandusolukorrad teistes riikides

Faktori mõju tööturule:


Vasta