Koolis käsitletakse karjääriõppena kõiki õpilase karjääri planeerimist toetavaid tegevusi, lõimituna Rajaleidja keskuse pakutavate karjäärinõustamise- ja karjääriinfo teenustega. Vt karjääriõppe kohta SA Innove kodulehelt

Karjääriõppe eestvedaja koolis on karjäärikoordinaator või karjääriõpetuse õpetaja. Karjäärikoordinaatori kutsestandardi leiab siit.

Karjäärikoordinaator juhib kooli karjäärimeeskonna tööd, hoides ja ergutades koostöösuhteid koolisisestes ja välistes koostöövõrgustikes. Vajadusel juhendab pedagooge sobilike meetodite ja õppesisu valikul ning õpikeskkonna kujundamisel. On ka eestvedaja kooli karjääriõppe kvaliteedi hindamisel sisehindamise raames. 

Kas karjääriõppel on tulemust, sellele otsib iga eesrindlik kool ise vastuseid enesehindamise käigus. Neile on selles osas abiks karjääriõppe kvaliteedi käsiraamat ja karjääriõppe rahulolu küsimused.

 
Kasulik info õpilaste edasiõppimise plaanide toetamisel:
Kus õppida? 
Uued kutseõppe liigid
 
Alajaotusest leiate erinevaid tugimaterjale, mida koolis kasutada. Kui on nende materjalide osas täpsustavaid küsimusi, ettepanekuid, siis võib pöörduda SA Innove HTA Karjääriteenuste üksuse poole.