Valga maavalitsuse karjääriinfo spetsialisti Mart Jallaiga vestleb Karjääriteenuste Arenduskeskuse koordinaator Kati Raudsaar.

Millal ja kuidas oled sina ettevõtlusõppe ja ÕFiga kokku puutunud?

Lugu algas 2001. a, kui Tsirguliina gümnaasiumi õpilastena majandusõppe raames tegime koos sõpradega üsna mitmeid ÕFisid. Meie edukaim projekt oli ÕF „R@“, mis tootis karvase kasuka, vurrude ja silmadega arvutihiiri, mida müüsime Eestis ja välismaal mitmetel laatadel. 2004. a Eesti parima ÕF konkursil saavutasime esimese koha ning esindasime Eestit Euroopa võistlustel Maltal – koju tulime teise kohaga! See oli esimest korda, kui Eesti tuli Euroopas kolme parema hulka. Osalesime ka Euroopa innovatsioonikonkursil „Innovact2004“ Prantsusmaal, kus endi suureks üllatuseks saime Euroopa esimese eripreemia. 2005. a tegi Euroopa Komisjon filmi ÕFidest Euroopas; lisaks ühele Hispaania firmale osalesime filmis ka meie.

Kuidas on ettevõtlusõppe läbimine ja ÕFiga tegelemine sulle hiljem tööturumaastikul kasuks tulnud?

Olen muutunud tunduvalt ettevõtlikumaks. Ettevõtlik inimene ei pea olema tingimata ettevõtja; ta on inimene, kes oskab ja tahab ühiskonna tegemistes kaasa rääkida mistahes eluvaldkonnas. ÕFi kogemuse tõttu tean, kuidas majandus üldiselt toimib ning olen õppinud tööst lugu pidama. Kindlasti on ÕFiga kokkupuutumine teinud minust julgema, sõnaosavama ja erinevatest asjadest huvituva inimese. Kõige tähtsamad ja konkreetsemad oskused on suhtlemine, ideede genereerimine ja edasi arendamine ning kõigele uuele avatud olemine. Loomulikult ei saa tähelepanuta jätta ka kontakte ja tutvusi, mis tekkisid sellele programmi tõttu. Kui ma poleks osalenud ÕFi programmis, ei oleks ma ilmselt praegu tagasi oma kodukohas karjääriinfo spetsialisti ametikohal.

Kas iga ÕFiga tegelenud noor peaks saama ettevõtjaks või on ÕF tegemisel sügavamad põhjused?

ÕFi tegemine suurendab õpimotivatsiooni kuna pakub võimalust avastada üha rohkem asju, mida tahaks ja mida oleks vaja teada; kindlasti tõuseb ka õpilaste enesehinnang. Igast ÕFi teinud noorest ei pruugi ettevõtja saada, küll aga võib temast kujuneda ettevõtlik inimene. ÕF aitab väga palju kaasa tulevikuplaanide tegemisele ning pakub võimalust avastada oma tegelikud huvid. Kõik ei saagi olla juhid, peab olema ka analüütikud, raamaatupidajaid, müüjaid, turundusinimesi ja mitmeid muid erinevaid ametimehi vastavalt pakutavale teenusele või tootele.

Kas sinu arvates on karjääriinfo ja ettevõtlusalane tegevus omavahel seotud?

Loomulikult. Ettevõtlus on üks võimalusi, kuidas ennast tulevikus realiseerida. Oluline on see, et ÕF programm annab noorele olulist infot enda kohta – millised on tema head omadused ja oskused, mis eriala/valdkond talle võiks sobida jms. Kui sobiv valdkond on teada, on ka lihtsam infot otsida ja teadmisi koguda.

Kas oma praeguses ametis karjääriinfo spetsialistina plaanid rakendada ka ettevõtlusõppes omandatut?

Kindlasti plaanin ma seda kogemust karjääriinfo spetsialistina kasutada. Võib öelda, et valisin selle töö lähtudes oma ÕFi kogemusest, kuna näen neil aladel tugevat seost. Minu eesmärk on tekitada dialoog noorte ja ettevõtjate vahel seminaride ja ümarlaudade korraldamise abil – nii saan ka ÕF programmi Valgamaal populariseerida.

* ÕF on Junior Achievementi Arengufondi (JAAF) majandusõppe programmi osa; tegemist ei ole ettevõtlusvormi, vaid õppeprotsessiga. ÕF tegutseb üksnes JAAFi koolituse läbinud ja õpetamise õiguse omandanud õpetaja/konsultandi juhendamisel – miks ei võiks selleks olla karjääriinfo spetsialist? Kuna õpilased on alaealised ja oma firmat teha ei saa, siis registreerib ÕFid JAAF. Minimaalne ÕF liikmete arv on kolm õpilast ning firma tegevus lõpetatakse õppeaasta lõpus. Kõigil ÕFidel on võimalus oma tooteid/teenuseid müüa õpilasfirma laatadel ning igal aastal selgitatakse välja Eesti parim, kes esindab Eestit Euroopa ÕFide võistlusel. Rohkem lisainfot: www.ja.ee
 

 

 

Mart Jallai'