Noor inimene on uudishimulik – ta on täis indu saada rohkem teada teda ümbritseva ja enese kohta. Noor inimene on kärsitu – ta tahab kõike teada saada kiiresti, et kohe saadud teadmist kasutades edasi uusi asju uurida. Erinevate testide ja küsimustike täitmine sobib seega noore inimese natuurile suurepäraselt, andes kiiret infot selle kõige põnevama subjekti ehk noore enese kohta.

Karjääriinfo spetsialistina, kelle tööülesannete hulka testimine otseselt ei kuulu, olen kogenud, et testid-küsimustikud on hea vahend teema kuulajatele lähemale toomiseks, isiklikumaks muutmiseks ning sel viisil noorte motiveerimiseks. Viies läbi karjääriinfo tunde ja loenguid olen võimalusel alati kasutanud mõnd sellist abivahendit, mis haaraks tähelepanu, seoks õpilast käsitletavaga ning paneks mõtlema. Selliste küsimustike ja mõttearenduslehtede täitmine on ka suurepärane alus, kust teemakäsitlusega edasi liikuda. Alljärgnevalt toon mõned näited.

Kui karjääriinfo tund toimub arvutiklassis, siis on väga hea kasutada karjääriplaneerimist toetavas Rajaleidja portaalis olevaid küsimustikke. Karjääriplaneerimise teemasse sissejuhatuseks on hea paluda õpilastel täita küsimustik „Mida tead karjääriplaneerimisest?“ – see annab kohe võimaluse teemasse sisse elada, oma teadmisi proovile panna ning saadud vastuste üle koos arutleda. Kui puudub võimalus noortega arvutiklassis kohtuda, olen tunni alustuseks teinud väikese karjääriviktoriini, mis samuti annab võimaluse oma teadmisi testida ja palju uut teada saada. Soojenduseks oleme täitnud ka Rajaleidja portaalis olevat mõttearenduslehte Sinu elu 10 aasta pärast.

Töömaailma ja elukutsevalikut käsitlema asudes olen õpilastel palunud vastata küsimustikele „Mida tead töömaailmast? ja/või Mida arvad elukutsevalikust?“ (.rajaleidja.ee). Teemaga edasi liikudes on kindlasti mõttekas vastata ka ametite andmebaasis leiduvatele ametitundmise küsimustikele.

Olenevalt sellest, mis parasjagu päevakorral, oleme noortega täitnud näiteks tööleht/testi „Tähelepanu! Valmis olla! Start!“ (trükis „Õpirände varalaegas“, tööleht nr 8, lk 42), mis aitab selgusele saada, kui valmis keegi on välismaale õppima minemiseks; täitnud Rajaleidja mõttearenduslehte !Messikülastaja meelespea“ jms.
Testide/küsimustike/mõttearenduslehtede täitmine aitab uuele infole läheneda isiklikust vaatenurgast lähtuvalt ning paneb noore auditooriumi silmad särama. Kuulajate peal testitud!
 


Silja Lilles-Sula, Pärnu Õppenõustamiskeskuse karjääriinfo spetsialist