Õpirände varalaegas on mõeldud kõigile, kes vahendavad infot välismaale siirdumise, seal viibimise või sealt naasmise kohta. Trükise eesmärk on toetada karjäärispetsialisti õpirändajate nõustamises ja neile info andmises.Õpirände varalaegas koondab infot õpirände eri võimaluste kohta välismaal alates rahvusvaheliselt tunnustatud õppeprogrammis osalemisest kuni eraviisiliste ettevõtmisteni. Varalaegas juhatab kasutaja sammhaaval läbi kõikide infovahendamis- ja nõustamisprotsessi faaside. Trükises käsitletakse nii õpirändele eelnevat, selle aegset, kui ka sellele järgnevat infovahendamist ja nõustamist.
Trükise elektrooniline versioon asub Rajaleidjas: rajaleidja.ee/varalaegas. Sealt saab ka eraldi lehtedena välja printida trükise lõpus olevaid töölehti.