Karjäärinõustamise Teabekeskus on koostöös Taani koolitusorganisatsiooni Techne juhataja prof. Sören Kristenseni ja Taani Haridusministeeriumiga eestindanud uue veebipõhise abivahendi Eesti nõustajatele.

Aadressil www.innove.ee/teabekeskus asuv Õpirände varalaegas on üles ehitatud kindla struktuuri alusel, mis viib kasutaja sammhaaval läbi kõikide õpirändega seotud nõustamisprotsessi faaside. Siin käsitletakse nii välismaal viibimise eelset, selle aegset kui ka selle järgselt toimuvat nõustamist.

Varalaekasse hakkame koguma erinevaid töövahendeid – nt dokumente, tekste ja praktilisi juhismaterjale – kasutamiseks nii noorte kui täiskasvanutega, kes soovivad õppimise eesmärgil välismaale suunduda või on seal juba viibinud. Programmi põhieesmärgiks on sellise sihtgrupi nõustamise täiustamine ja professionaalsemaks muutmine.
Varalaegas ei ole andmebaas tegeliku olukorra kirjeldustega, kuid sisaldab meetodeid ja viiteid abivahenditele, mis aitavad parandada nõustamise kvaliteeti.