Teeviidal 2007 osales Teabekeskus lisaks Rajaleidja boksile ka õpirändevõrgustike ühisboksis, tutvustades Euroopa õppimisvõimaluste lingikogu Ploteus ja trükist “Euroopasse õppima 2007”. Eesmärk oli koondada välismaal õppimise alane info ning seda vahendavad organisatsioonid ja võrgustikud kokku nii, et noored saaksid ühest kohast võimalikult palju teavet.

Lisaks Teabekeskusele tutvustasid õpirändevõimalusi Hakes, Europass, YFU Eesti, Euroopa Noored. Euroopas töötamise kohta jagas infot EURES. Messi jaoks valmis ühine atraktiivne jaotusmaterjal. Õpirändevõrgustike koostöö jätkub kindlasti ka tulevikus.