Kaie Kattai
Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli projektijuht

Õpirände statistika Kehtnas
Aastatel 1999 – 2005 on Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakoolist end Leonardo da Vinci programmi 11 projekti raames välismaal erialaselt arendamas käinud 63 õpilast, neist 37 neidu ja 26 noormeest ning 28 õpetajat – mehi-naisi võrdselt 14. Osad neist, eeskätt õpetajad, on osalenud mitmes erinevas projektis. Ülekaalus on olnud toitlustusvaldkonna õpilaste praktikaprojektid, kuna sinna on kõige lihtsam partnereid leida, samas on praktikal käinud ka mitu gruppi maamõõtjaid.


Õpirändurite kasvamine
Olles kaasa aidanud, juhtinud ja koordineerinud peaaegu kõiki neid projekte, olen saanud hulganisti kogemusi ja palju tagasisidet. Kõige enam tunnen, et minu tööst projektijuhina on kasu, neil perioodidel, mil praktikandid välispraktikalt saabuvad – pakatamas tunnetest, kogemustest, juhtumistest, hakkamasaamise rõõmust. Esimese hooga panen tavaliselt tähele, et nad on tunduvalt enesekindlamad ja ka jutukamad – kas siis ülekeevate emotsioonide pärast või nad ongi nii palju enam avatumaks muutunud.

Edasi hakkavad kooruma igasugused toredad juhtumised, naljakad arusaamatused, totrad situatsioonid. Lõpupoole tulevad välja ka asjaolud, mis neile erinevatel põhjustel ei meeldinud. Ja kõige lõpuks tuleb juurdeõpitu – uued töövõtted, töövahendid, nipid, mis kellelegi meelde on jäänud. Neil on tekkinud võrdluspilt ettevõtetest, riikidest ja kultuuridest.

Oma kogemuse põhjal võin öelda, et inimene areneb läbi õpirände tervikuna. Eriti noorte puhul paistab eriliselt silma, kuidas nad on selle käigus muutunud märgatavalt täiskasvanulikumaks, tasakaalukamaks ja teadlikumaks.

Edendagem õpirännet!
Sellepärast soovitangi võtta ette lähetus- või praktikaprojekti kirjutamine ning mitte tagasi kohkuda möödapääsmatu paberitöö ees. Tõsi, põhitöö kõrvalt on seda vahel keeruline korraldada, sest kannatama kipub kas töö või projekti kvaliteet. Proovida aga igatahes tasub, sest tean, et paljud inimesed on sellega edukalt hakkama saanud. Kui jääb puudu julgusest või ei tea, millest alustada, siis võib alati ühendust võtta ka minuga. Samuti võib pöörduda teiste õpirändega seotud küsimuste puhul – kui oskan, siis aitan rõõmuga!

Kaie Kattai e-posti aadress on project@kehtna.edu.ee ja telefon/faks 48 75 260.