Kõrgkooli astudes ja valikute tegemisel on Sul oluline teada, et alates 2012. aastast saavad Eestis kõrgharidust pakkuda ainult need kõrgkoolid, kes on selleks ajaks saanud õppekavagruppide hindamisel positiivse tulemuse ja valitsus on andnud neile õiguse õpet läbi viia.

Hindamine toimub õppekavagruppide kaupa, ühte õppekavagruppi kuuluvad sama erialavaldkonna õppekavad. Hindamise tulemusel võib kõrgkool saada kas tähtajatu või tähtajalise õppe läbiviimise õiguse.  • Tähtajatu otsus tähendab seda, et nende õppekavade puhul on komisjoni hinnangul kvaliteet tagatud.
     
  • Tähtajaline otsus tähendab seda, et kõrgkool peab komisjoni poolt välja toodud probleemidele lahendused leidma ning kuni 3 aasta pärast uuesti hindamisele minema. Seejuures on oluline teada, et erinevates kõrgkoolides on probleemide hulk ja kaal väga erinev.

Loe edasi Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri kodulehelt. Sealt leiad ka ülevaate Eesti kõrgkoolide õppekavadest (seisuga 2013 juuni) koos infoga õppe läbiviimise õigusega.

 

Rajaleidja 2013
Foto: Google Image

Kasutatud Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri materjale