Õppenõustamine aitab lapsi, lapsevanemaid ja lastega töötavaid inimesi lapse võimete ning arenguvõimaluste väljaselgitamisel ning õppimise ja käitumisega seotud probleemide ennetamisel ning lahendamisel.

Eripedagoog selgitab välja lapse vajadused ja õpitaseme ning nõustab täiskasvanut lapse arendamiseks ja toimetuleku toetamiseks vajalike tugiteenuste, võimetekohase õppekava ja -vormi ning õpikeskkonna võimaluste leidmiseks.

Logopeed selgitab välja lapse kõnearengu taseme ja kommunikatsioonioskuse ning nõustab täiskasvanut lapse arendamise võimaluste leidmiseks.

Psühholoog selgitab välja lapse vajadused, arengutingimused ja lapse toetamise võimalused ning nõustab täiskasvanut lapse arengu-, suhtlemis- ja käitumisprobleemide lahendamiseks.

Sotsiaalpedagoog selgitab välja lapse toimetulekut mõjutavad tegurid ning nõustab täiskasvanut lapse heaolu tagamise ning toimetulekuraskuste ennetamiseks ja lahendamiseks.

Spetsialistid nõustavad

•  eelkooliealisi lapsi
•  üldharidus- ja kutseõppeasutuste õppureid
•  lapsevanemaid
•  haridusasutuste töötajaid
•  kohalike omavalitsuste sotsiaal- ja haridusametnikke ning juhte lapse arendamisel ja toetamisel


Õppenõustamisteenuseid pakutakse lastele ja noortele vanuses 1,5-18.

Kui Te ei tea, millise spetsialisti poole pöörduda, küsige nõu Rajaleidja keskusest, kus selgitatakse välja probleemi põhiolemus ning suunatakse sobiva nõustaja juurde. Kuni 18-aastase noore nõustamiseks on vajalik lapsevanema kirjalik nõusolek.

Pakume individuaalseid ja grupinõustamisi, teemapäevi ja infoloenguid nii Rajaleidja keskuses kui haridusasutuses kohapeal.

Hea teada:

Harjumaa piirialased haridusasutused ja piirialal elavad pered võivad õppenõustamisteenuste saamiseks pöörduda ka teistesse Rajaleidja keskustesse:

Läänemaa Rajaleidja keskus
aadress: Jaama 17, 90507 Haapsalu
telefon: 5886 0706
e-post: laanemaa@rajaleidja.ee

Raplamaa Rajaleidja keskus
aadress: Tallinna mnt 22, 79512 Rapla
telefon: 5886 0711
e-post: raplamaa@rajaleidja.ee

Lääne-Virumaa Rajaleidja keskus
aadress: Tallinna 21, 44311 Rakvere
telefon: 5886 0707
e-post: laanevirumaa@rajaleidja.ee

 

Õppenõustamisele registreerimiseks vajaliku vormi saab täita SIIN