26.-28. veebruaril toimus maakondlike noorte teavitamis- ja nõustamiskeskuste töötajate õppevisiit Šotimaale. Eestist osales õppevisiidil 12-liikmeline delegatsioon, kuhu kuulusid noorte teavitamise ja nõustamise spetsialistid Tallinnast, Tartust, Pärnumaalt, Põlvamaalt, Raplamaalt, Saaremaalt, Hiiumaalt, Ida-Virumaalt, Jõgevamaalt ja Valgamaalt.


Helen Uustalu, Eesti Noorsootöö Keskus
Terje Paes, Põlva Kutsenõustamiskeskus

Õppevisiidi eesmärkideks oli tutvuda Šotimaa noorte teavitamise ja nõustamise korraldusega, külastada sealseid teavitamis- ja nõustamisteenuseid pakkuvaid organisatsioone, vahetada kontakte ja saada uusi mõtteid noorte teavitamis- ja nõustamistööks Eestis.

Young Scot – noortele vajalik
Õppereisi käigus külastati Šotimaa noorteinfo ja kodanikuõpetuse assotsiatsiooni Young Scot, mille eesmärgiks on pakkuda noortele vanuses 12-26 eluaastat erinevat informatsiooni, ideid ja stiimuleid, et aidata noortel kasvada teadlikeks, enesekindlateks ja aktiivseteks kodanikeks. Young Scoti organisatsioon tegeleb paljude erinevate projektidega, mis on seotud noorteinfo teenuste või toodete pakkumisega ning noorte aktiivse osaluse arendamisega. Young Scoti projektidest võib nimetada järgmisi: noortekaart EURO<26, infoportaal http://www.youngscot.org/, noorteinfo käsiraamat, noorteleht Young Scot, infoliin, infobuss jpm.

Noorteinfo käsiraamatutes Download Life võib leida teavet kõikvõimalike noori puudutavate valdkondade kohta (üritused, sport, mood, noorteorganisatsioonid, kaaslastega suhtlemine, töötamine, õppimisvõimalused jne). Töötajate endi sõnul on need käsiraamatud noorte seas väga nõutud ning populaarsed. Räägiti ka atraktiivse noortekaardi EURO<26 rohketest kasutusvõimalustest, eelistest ja vajalikkusest. Šoti noorte jaoks on kaardi omamine prestiižne ning enesestmõistetav.

Young Scot omab liikmelisust ERYICA (Euroopa Noorte Info ja Nõustamise Agentuur) ja EYCA (noortekaart EURO<26) võrgustikes ning funktsioneerib igapäevases tihedas koostöös EURODESKI võrgustikuga (üleeuroopaline Internetipõhine infovõrgustik noortele ja noorsootöötajatele Euroopa-alase info andmiseks) ning assotsiatsioonil on koostööpartnerid kõigis 32 Šotimaa kohalikus omavalituses.

Kvaliteetne noorsootöö
Lisaks tutvuti noorte teavitamise ja nõustamise tegevustega kohalikul tasandil. Külastati Cumnockis noortekeskust Yipworld.com, mis pakub oma piirkonna noortele erinevaid infoteenuseid, karjäärinõustamist ning erinevaid sotsiaalsete oskuste arendamise programme. Näiteks oli võimalus jälgida karjäärinõustaja tööd noorte emadega. Võõrustajate sõnul peavad nad väga oluliseks toetada noori lapsevanemaks kasvamisel, teavitada neid riskidest ja võimalustest sellel teel.

Lisaks sellele korraldasid võõrustajad külaskäigu Glaisnock House´i noortekeskusesse, kus viikase läbi erinevaid huviringe noortele ning Cumnocki Keskkooli, mis on ühtlasi nii Noortekaart EURO<26 kui ka EURODESKI tugikeskusteks.

Šotimaa õppereisi kokkuvõttena jäi meelde noorsootöö riigipoolne toetamine ning süsteemsus, selle tihe integreeritus erinevatesse eluvaldkondadesse, aktiivne võrgustikutöö organisatsioonide vahel ja iga noore väärtustamine.

Õppevisiidi korraldas Eesti Noorsootöö Keskus koostöös MTÜ Eesti Euroopa Liikumisega ning visiiti rahastas Haridus- ja Teadusministeerium.

Põhjalikum kokkuvõte õppevisiidil toimunust asub Eesti Noorsootöö Keskuse koduleheküljel