Mis on eduka õppimise saladus? Saladust ei ole. On mõned olulised oskused ja strateegiad, mis aitavad kõrgkoolis paremini õppida. Ei ole oluline, kas lugeja on ise praegune või tulevane tudeng või hoopis õpetaja või nõustaja – „Tudengi käsiraamat“ aitab leida lahendusi ning õpingute erinevates etappides edu saavutada.

Käsiraamatu on Euroopa Sotsiaalfondi toel välja andnud kõrgharidusõppe kvaliteedi arendamise programm Primus (2008–2013, primus.archimedes.ee), mille üks alaeesmärk on vähendada õpingute katkestamist ning toetada üliõpilaste toimetulekut kõrgkoolis.„Õppimine kõrgkoolis. Tudengi käsiraamat”

  • käsitleb kõiki kõrgkooliõppes olulisi oskusi: õpingute kavandamist, akadeemilist kirjaoskust, kordamist ja eksamiteks valmistumist, eri õppetöö vorme, lõputöid jne;
  • esitab praktilised lahendused kõige sagedasematele õppetööga seotud probleemidele;
  • pakub lihtsaid ja käepäraseid nõuandeid, võtteid ja tugimaterjale.

„Tudengi käsiraamatu“ sisu, selles esitatud näited ja juhised on kohandatud Eesti kontekstile.
Raamat on jõudnud kõrgkoolidesse ja piirkondlikesse nõustamiskeskustesse ning jõudmas gümnaasiumidesse ja kutsekoolidesse. Samuti saab seda laenutada suurematest raamatukogudest. Esimene tiraaž on juba otsas, seetõttu kavandame lisatrükki. Selle täiustamiseks ootame kõigi lugejate tähelepanekuid ja tagasisidet (inga.kukk@archimedes.ee). Head lugemist!

Inga Kukk, programmi Primus üliõpilaste tugiteenuste koordinaator