Marianne Laineste, Sillamäe Eesti Põhikool: Karjäärikoordinaatori koolitus oli minu jaoks väga huvitav: uudne valdkond, huvitavad teemad ja igati arendatav ala. Selle kohta võiks ütelda, et ega töö ära kao ja noored seisavad pidevalt valiku ees. Seda enam meie noorkapitalistliku majandusega ühiskonnas.

 


Joonistas: Elge Kuldmaa, Jõõpre Põhikool

Sirli Kriisa, Türi Gümnaasium: Väga tähtsaks peame 2aastast spetsialistide koolitust. Samal ajal tegutsesid koolis aineõpetajatest töörühmad, kes konkretiseerisid ja ühtlustasid oma ainekavasid just kutsevaliku seisukohalt. Koos tegime ka töökava ühiste ettevõtmiste korraldamiseks.