Päeviku või blogi pidamine aitab enda mõtteid ja tundeid väljendada, pingeid leevendada, samuti positiivseid seisundeid märgata. Võid päevikut pidada tavalises vihikuvormis.

Alguses võib tühi leht paista veidi hirmutavana, kuid lisaks päevasündmuste kirjeldamisele saad neid analüüsida just nii nagu sa hetkel soovid. Võid väljenda oma tänumeelt ja mõelda sellele, mis on su elus hästi; võid kirjutada õpetlikest läbielamisest. Blogi on samuti võimalus enda mõtteid ja tundeid väljendada, kuid avaliku elektroonilise mõttevahetuste keskkonnas. Blogi on suhtluskeskkond, kuid saad ise selle sisu struktureerida ja juhtida postituste loomist.

Millisel juhul võiksid seda vahendit kasutada?
Kasuta seda juhul, kui sulle meeldib kirjutada ja tunned end mugavalt ja vabalt, väljendades end üsna piiramatul moel. Päevikusse võid kirjutada elulisi seiku, oma mõtteid ja arvamusi igapäevaste tegevuste kohta; samuti on selle põhjal näiteks hea analüüsida ka oma ajakasutust – kirjapandu järgi näed, kuhu sinu aeg kulub. Sa ei pea muretsema, mida ja kuidas kirjutada – päevik ei ole keeruline kirjanduslik žanr, vaid võimalus vabas vormis kirjutada endast, oma tunnetest ja mõtetest. Päevik on privaatne, keegi teine peale sinu ei loe seda, kui sa just ise selleks luba ei anna.

Miks seda kasutada?
Lastes vabalt sõnadel paberile voolata, avanevad tõenäoliselt sinu sellised tahud ja omadused, millele sa muidu ei mõtle. Seetõttu võid avastada ootamatuid seoseid ja leida uusi vaatenurki harjumuspärastele olukordadele. Kirja pannes elad tundeid ja sündmusi uuesti läbi, see on võimalus võtta aeg maha ja mõtiskleda, mis mu elus praegu toimub.

Kuidas kasutada?
Enamasti on päevik igapäevaste sündmuste talletamise koht, milleks leiad aega näiteks õhtuti. Võid päevikut kirjutada elektroonilises vormis või paberil, lisada sinna fotosid, ajaleheväljalõikeid vm. Otsusta ise, kas lähtud konkreetsest teemast, küsimusest või lased lihtsalt mõttel vabalt lennata. Sügavamate avastuste jaoks püüa kirjutamisel kogetud tundeid uuesti läbi elada. Enda analüüsimiseks võid päeviku sissekandeid lugeda uuesti mõne aja pärast, mõeldes, kas olen muutunud, mis mind jätkuvalt takistab või piirab, mille eest olen tänulik jne.