Palga suuruses lepitakse kokku enne tööle asumist. Hinda realistlikult oma töökogemust, oskusi ja võimeid ning arvesta ka sellega, et on igati loomulik kui Sinu esimene palk on väiksem Eesti keskmisest palgast..


 • Töötasu (palk) - kui lähed tööle ja teed ära tööandjaga eelnevalt kokkulepitud tööd (mis on fikseeritud töölepingus), siis saad selle eest kokkulepitud töötasu.
   
 • Brutopalk on välja teenitud palk. Sellest lähevad maha maksud ning sinule kätte jääb netopalk.
   
 • Töötuskindlustusmakset makstakse töötajale väljamakstavalt palgalt ja seda arvestatakse kahes erinevas summas, millest ühte nimetatakse kindlustatu ehk töötaja.
   
 • Tulumaksuvaba miinimum on summa (2018. aastal 500 eurot) , mille pealt ei pea tasuma tulumaksu. 
   
 • Kohustusliku kogumispensioniga liitumine on kohustuslik kõigile, kes on sündinud pärast 1983. aasta 1. jaanuari. Kohustuslik liitumiskuupäev on sel juhul 18. aastaseks saamisele järgneva aasta 1. jaanuar. Seadusliku esindaja kirjalikul nõusolekul võib valikuavalduse esitada ka vähemalt 16-aastane. Töötaja brutopalgast läheb 2% pensionifondi. Riik lisab sellele töötaja palgalt arvestatava 33% sotsiaalmaksu arvelt 4% ja selle võrra jääb su riikliku pensioni (I sammas) kindlustusosak väiksemaks.
   
 • Tulumaks on sissetulekult/töötasult võetav maks  (2018 on see 20%).
   
 • Sotsiaalmaks on makse, mida tööandja peab maksma riiklikku pensionifondi ja haigekassasse igalt väljamakstud palgalt (2018. aastal 33%). Seda ei arvata mitte palgast maha, vaid selle maksab riigile tööandja: makstes töötajale 1 euro, peab ta sellele lisaks maksma 33 senti.
   
 • Palga alammäär on Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kindlale ajaühikule (tunnile, päevale, nädalale, kuule vms) vastav palga suurus. Kui sa töötad täistööajaga, siis tööandjal ei ole lubatud sulle maksta sellest väiksemat summat. (2018 on miinumumpalk 500 eurot)
   

Kasulikud lingid:

www.kalkulaator.ee
www.pensionikeskus.ee


Rajaleidja, 2018