SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskus valis programmi „Karjääriteenuste süsteemi arendamine“ raames tegutseva 17 Rajaleidja karjäärikeskuse hulgast välja parima partnerkeskuse.

Parima partnerkeskuse valimisel on kõige olulisemateks kriteeriumiteks karjääriteenuste kättesaadavus keskuse teeninduspiirkonnas ja piirkonna noorte rahulolu karjäärispetsialistidega. Lisaks üldisele teenuste kättesaadavusele võrreldi ka keskuste tegevuskava ja eelarve täitmist, samuti loeti oluliseks keskuse aktiivset osalemist karjäärivaldkonna arendustegevustes.

2011. a tulemuste põhjal valiti parimaks partnerkeskuseks Karjääripõld OÜ Saaremaa keskus. Tänu keskuse karjäärispetsialistidele on karjääriteenused Saaremaal noortele väga hästi kättesaadavad, samuti on noored saadud teenustega rahul ning soovitaksin neid ka oma eakaaslastele.  Aasta suursündmusena võib esile tuua noorte infomessi Tuleviku Kompassi korraldamist, kus osales ligi 1000 noort üle kogu Saaremaa ja mis ületas kohaliku uudiskünnise.

Saaremaa karjäärikeskuse töötajad: karjäärinõustaja Marju Põld (vasakul) ning karjääriinfo spetsialist Maris Paomees (paremal)

Saaremaa keskuse karjäärispetsialistid on olnud aktiivsed osalejad valdkonna arendustegevustes, keskuse juht ja karjäärinõustaja Marju Põld esindab Rajaleidja üle-eestilist karjäärikeskuste võrgustikku karjääriteenuste koostöökogus ning on koostöökogu töös silma paistnud aktiivse kaasamõtlejana. Lisaks Saaremaal karjääriteenuste osutamisele seisab Marju Põld Karjääripõld OÜ juhina hea ka Võrumaal karjääriteenuste osutamise eest. Võrumaa keskus sai parima partnerkeskuse tiitli 2010. a. Mõlemad keskused on oma korrektse asjaajamise ja hästikorraldatud karjääriteenuste osutamisega olnud karjääriteenuste programmis väga hea koostööpartner. 

Palju õnne ja jõudu edaspidiseks Saaremaa keskusele!


Kristina Orion, SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskuse karjäärinõustamise juhtivspetsialist

***

Palusime keskuse eestvedajal Marju Põllul rääkida, mis on nende keskuse edu saladus, miks ta seda tööd oluliseks peab ning miks nad Rajaleidja keskuste olemasolu oluliseks peavad.

***
Saaremaa keskuse edu saladus peitub Marju sõnul ennekõike pikas kogemuses – tegutsenud on nad juba alates 1999. a. Seetõttu on keskusel praeguseks pikaajalised suhted koolidega ning koostöörada hästi sisse käidud. „Eks need noored juba teavad, kes see Saarema karjääritädi on,“ ütleb Marju naerdes.

Möödunud aasta kordaminekutest nimetab Marju tähtsaimana Tuleviku Kompassi messi. Edu tõi tema sõnul uus lähenemine. Seekord korraldati üritus nädala keskel ning eelnevalt lepiti koolidega kokku, et õpilased lubatakse koolitundidest ära messile. Hea koostöö tõi tulemuseks selle, et messil käis peaaegu tuhat inimest.

Enda jaoks näeb Marju edu just igapäevases nõustamistöös. Tema sõnul on Saaremaa noored väga avatud, positiivsed, ambitsioonikad ning avatud koostööle karjäärinõustajaga.

Nõustamiskeskuste vajalikkuses Marju ei kahtle. Ta ütleb, et keskus on vajalik selleks, et noorel inimesel oleks tugi. „Mida iganes ta oma elus tahab ette võtta – et tal oleks koht, kuhu minna sellest rääkima ja mõtteid mõlgutama,“ võtab Marju keskuste idee kokku.

Intervjueeris Ande Etti