Välismaale õppima minek muutub eestlaste hulgas aasta-aastalt populaarsemaks. 2013. aasta infomessil Teeviit noorte seas korraldatud küsitlusest selgus, et tervelt 92% noortest on mõelnud välismaal õppimise peale. Ühtset uuringut välismaale suunduvate noorte kaardistamiseks on Eestis raske läbi viia ja siiani pole seda tehtud, kuid nt  Erasmus programmi kaudu käis 2003/2004 õppeaastal välismaal 305 tudengit, 2013/14 õppeaastal 716 tudengid õppimas ja 294 tudengit praktikal ning 2014/15 õppeaastal 646 tudengit õppimas ja 428 tudengit praktikal.

Suurimateks probleemideks ja takistusteks peeti aga keelebarjääri ning hirmu iseseisva elu ees, ent nimetati ka rahamuret ja hirmu võõra kultuuri ees. Kõik need probleemid on ületatavad, kui välismaale minekuks tõsiselt valmistuda.


Reisimine on saatuslik eelarvamustele, kitsarinnalisusele ja piiratusele. Mark Twain


Arvestades infoajastu info(üle)küllust, ei ole info leidmine enam keeruline; pigem valmistab raskusi selle hulgast olulise määratlemine. Lisaks õige info omamisele ja põhjalikule ettevalmistusele peab välismaale mineja olema valmis mitmesugusteks ootamatuteks olukordadeks.

Ei saa anda kindlat retsepti, mida võiks täht-tähelt järgida, kuid siiski leiad siit üldised aspektid, millele tuleb kindlasti tähelepanu pöörata. Ettevalmistustega võiksid alustada juba aasta-poolteist enne seda, kui plaanid välismaale minna.

Kõigepealt tutvu üldinfoga välismaale minemise kohta. Uuri, millised on võimalikud variandid (õppimine koolis või väljapool seda: praktika, vabatahtlik töö, keeleõpe, suvekursused jne). Seejärel kogu infot selle kohta, millised on konkreetsed võimalused ning kuidas Sul on püstitatud eesmärke võimalik saavutada. Alles siis saad hakata mõtlema konkreetsete rahastamisvõimaluste jms peale.


Noored on kohanemisvõimelised ja saavad peaaegu alati hakkama, enamasti läheb elu välismaal olles kiiresti ja lõbusalt. Iga päev on täis kasulikke ja huvitavaid kogemusi. Sellegipoolest arvan, et välismaale õppima minek pole kõigi jaoks. See on nagu kutsumus, kui Sa tunned, et Sul on vajalikud iseloomuomadused ning välised tingimused võimaldavad seda. Sel juhul tasub küll minna. Tagasi saab ju alati tulla!

Maarja, kunstitudeng Itaalias


 

Tööleht: Kannatad reisipalaviku käes? Kraadi ennast!