Pass on reisidokument üle maailma reisimiseks. ID-kaart on Eesti kodaniku ja Eestis püsivalt elava Euroopa Liidu* kodaniku kohustuslik isikut tõendav dokument, mida saab kasutada Euroopa Liidu* ja Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) liikmesriikides** reisidokumendina.

Enne reisile asumist kontrolli, kas Sinu ID kaart või pass kehtib niikaua, kuni see on sihtriigi külastamiseks vajali. Passi puhul jälgi, et viisalehekülgedel ole piisavalt vaba ruumi.

Passi kehtivusnõuded riigiti on nähtavad Välisministeeriumi veebilehel (Välisministeerium - Reisi- ja konsulaarinfo - Reisiinfo riigiti).

Uut passi ja ID kaarti saad taotleda Politsei- ja Piirivalveameti kaudu. Taotlemiseks vajalike dokumentide nimekirja leiad Internetist. Kindlasti pead arvestama sellega, et uue passi või ID kaardi kätte saamiseks kulub taotluse esitamise hetkest 30 päeva. Kiirkorras taotletud passi saad kätte 2 ja ID-kaardi 5 tööpäeva jooksul, kuid kiirkorras dokumentide taotlemine on kallim.

* Euroopa Liidu liikmesriigid

*Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) info ja liikmesriigid