Õpirändest loodetava kasu sõnastamine osaleja ja organiseerijate poolt – teiste sõnadega õppeplaan – on kogu protsessi oluline ja vajalik osa. Õpirändel on mitmesuguseid põhjuseid. Mõnel puhul võib keskmes olla nn rahvusvaheline kompetents (valmisolek võõrkeeles suhtlemiseks ja kultuuridevahelised teadmised). Teistel juhtudel võib välismaale siirdumise eesmärk olla ameti- või õpingualane või soovitakse hoopiski isiklikult areneda ja iseseisvalt erinevuste ja muutustega toime tulla.

Õppeplaan on tavaliselt suunatud ühele konkreetsele aspektile, kuid selle koostamisel tuleb arvestada õppimisega seotud eri tahkudega (kõiki neid tuleb käsitleda ka hilisemas kokkuvõtete tegemise faasis).

Õppeplaan peab sobima kõigile õpirände protsessis osalejatele – ei piisa, kui osaleja ja tema juhendaja (või karjäärispetsialist) peavad koos nõu ning sõnastavad isekeskis eesmärgid. Vastuvõttev institutsioon või ettevõte peab samuti nendest teadlik olema ning neil peab olema võimalus kommentaarideks. Eesmärgid peavad olema mõistetavad kõigile osapooltele, st tõlgitud vastavasse keelde ja väljendatud arusaadavate väljendite ning mõistetega.